Archive for september, 2013

Glädje och dess samband med hjärnaktivitet

måndag, september 30th, 2013

Finns det något gemensamt i alla positiva respektive negativa känsloupplevelser? Både psykologer och filosofer har genom historien diskuterat detta flitigt. Enligt ett synsätt har vi ett antal positiva och negativa grundkänslor som kvalitativt skiljer sig åt på ett distinkt sätt (s.k. diskreta känslor). Detta är känslor såsom glädje, rädsla och ilska. Dessa grundkänslor är vidare kopplade till olika delar av hjärnan (enligt vissa teorier).

Hur många grundkänslor som finns hos människan skiljer sig mellan olika teorier men idén är att alltså att vårt känsloliv kan delas upp till en litet antal distinkta grundkänslor. Den kända emotionsforskaren Paul Ekman hävdade att åtminstone sex olika känslor kan lokaliseras hos alla mänskliga kulturer.

Enligt ett annat synsätt kan våra känslor beskrivas på en ännu mer grundläggande nivå än den uppdelning som Ekman och andra gjort. Enligt detta synsätt finns det två upplevelsedimensioner som karaktäriserar alla våra känsloupplevelser, nämligen njutningsdimensionen (från välbehag till obehag) och aktiveringsdimensionen (från uppvarvat till stillsamt). Modellen kallas ”Core Affect”. Jag har tidigare skrivit om denna modell i detta inlägg.

I en ny studie studerades kopplingen mellan hjärnaktivitet och de två känslodimensionerna. Upplevelsernas njutningsdimension visade sig vara kopplad till aktivitering i en främre del av hjärnan kallad orbitofrontal cortex. Aktivieringsdimensionen var i sin tur kopplad till den del av hjärnan som kallas amygdala.

Än mer intressant var att man i studien lät försökspersonerna uppleva olika ambivalenta känslor medan man skannade deras hjärnor. T.ex. lät man försökspersonerna föreställa sig ”ensam (obehaglig) glädje” genom följande scenario:

You are rocking in your favorite chair, gently flipping your cell phone open and closed. You want to share a recent promotion with your brother who is unavailable overseas. Wishing you could call him, you close your eyes and release a held breath. You continue fiddling with your phone, a tender solitude clouding your mind. You feel a lonely happiness.

och ”stolt (behaglig) glädje” genom följande scenario:

You are performing a challenging piano solo, your fingers working the keys. You finish the piece and receive thunderous applause as you rise. You bend at the waist into a deep bow and sense your heart thumping rapidly. Glowing with satisfaction, you continue to feed off the crowd’s energy. You feel a proud happiness.

När forskarna analyserade känsloskattningarna från en mängd olika scenarior fann man att njutnings och aktiveringsdimensionerna kunde förklara deltagarnas hjärnaktivitet. Ensam glädje upplevdes som obehaglig och stolt glädje som behaglig och dessa två känslor gav upphov till olika aktivitet i orbitofrontal cortex (den del som man tror är kopplad till välbehag respektive obehag).

I sin helhet ger studien således stöd för att det core affect är mer grundläggande  än Paul Ekmans idé om distinkta grundkänslor. Studien ger även ytterligare kunskap om hur vårt välbefinnande är kopplat till hjärnaktivitet där välbefinnandedimensionen är kopplad till orbitofrontal cortex och aktiveringsdimensionen till amygdala.

Referens:

Wilson-Mendenhall m.fl. (2013) Neural Evidence That Human Emotions Share Core Affective Properties, Psychological Science.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Mindfulness med Louis C.K.

torsdag, september 26th, 2013

 

Louis C.K. berättar om sin syn på mobiltelefoner och ger en lite annorlunda introduktion till mindfulness.

”You need to build an ability to just be yourself and not be doing something. What the phones are taking away is the ability to just sit there, and that’s being a person.”

Jag tycker att det han säger stämmer rätt bra med forskning kring rollen av mindfulness i självmedkänsla.

 

Anna Gordh Humlesjö

Goda nyheter om Good News Magazine

torsdag, september 19th, 2013

2964730_520_292

 

Som ni säkert vet fick Daniel Mendoza och Good News Magazine GHO’s pris för bästa lyckofrämjare i våras (läs mer här).

För några veckor sedan nåddes vi däremot av den dåliga nyheten att magasinet var nedläggningshotat. I en modig status-uppdatering på Facebook kallade Daniel Mendoza på stöd att från alla som tror på att goda nyheter gör skillnad i världen, att teckna prenumerationer för att magasinet ska kunna överleva.

Nyligen kom den väldigt goda nyheten från Good News Magazines att tidningen är räddad, dom skriver:

”Den tacksamhet jag och mina kollegor känner för det stöd vi fått och fortsätter att få kan inte uttryckas i ord. Så nu satsar vi allt på att se till att det nummer som ges ut i oktober är vårt absolut bästa!”

Västerås tidning skriver också att Good News Magazine numera är det näst största FB-magazinet i Norden med över 45000 gillare. På tal om good news!

Ps. Det ryktas dessutom om att Good News Magazine kommer att bli årets julklapp 😉

Läs mer om hur lyckoforskning relaterar till goda nyheter här.

 

Anna Gordh Humlesjö

Intressant essä om kopplingen mellan lycka och meningsfullhet

tisdag, september 17th, 2013

Italian-family

Du kan läsa mer här: http://www.aeonmagazine.com/world-views/do-you-want-a-meaningful-life-or-a-happy-one/

Vad tycker du? Finns det en viktig skillnad mellan lycka och meningsfullhet? Jag tänker här på lycka i bemärkelsen att må bra och känna sig väl till mods.

 

Filip Fors (www.filipfors.se)

Pessimism underskattat?

måndag, september 16th, 2013

Nyligen gick ett intressant radioprogram om pessimism på P1. Bland annat angavs lite referenser till lyckoforskning. Du kan lyssna på programmet här.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Finns det en brytpunkt? Ny studie om sambandet mellan inkomst och lycka

måndag, september 16th, 2013

income_swb

While the idea that there is some critical level of income beyond which income no longer impacts well-being is intuitively appealing, it is at odds with the data. As we have shown, there is no major well-being dataset that supports this commonly made claim.

Ett populärt antagande är att pengar bara är viktiga för att tillfredsställda våra grundläggande behov. När vi har uppnått en grundläggande levnadsstandard bryts kopplingen mellan materiell rikedom och lycka. Men stämmer detta antagande? Enligt en ny studie finns det ingen tydligt brytpunkt mellan pengar och lycka, åtminstone om pengar mäts i form av inkomst och lycka mäts i form av livstillfredsställelse.

De amerikanska forskarna Stevenson & Wolfers har analyserat sambandet mellan inkomst lycka i ett stort antal länder och med olika datamaterial. I princip i alla länder finner man samma mönster, ju högre inkomst desto nöjdare är människor med livet. Sambandet avtar förvisso ju högre upp på inkomstskalan man kommer men det försvinner aldrig.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om en studie som fann samma mönster i USA gällande livstillfredsställelse. I den studien fann man dock en brytpunkt gällande upplevelser av positiva och negativa känslor (emotionellt välbefinnande). Stevenson & Wolfers hade tyvärr inte data för att undersöka om det finns något brytpunkt mellan emotionellt välbefinnande och inkomst, så om detta samband skiljer sig från sambandet med livstillfredsställelse är en öppen fråga för framtida forskning.

Referenser:

Stevenson & Wolfers (2013) Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation? NBER Working Paper No. 18992.

 

Filip Fors (www.filipfors.se)

Chelsea Roff berättar hur yoga kan rädda liv

lördag, september 14th, 2013

Jag tror de allra flesta av oss känner någon som haft mer eller mindre allvarliga ätstörningar . Det är så skrämmande vanligt att det nästan börjar bli ”normalt” att höra om. Jag känner nog egentligen inte en enda tjej som inte under någon period av sitt liv haft ett problematiskt förhållande till vikt, mat eller skönhetsideal.

När jag hör Chelsea’s berättelse fylls jag av hopp – för alla tjejer, killar, kvinnor, män som kämpat eller kämpar med ätstörningar. Det var yogan som hjälpte Chelsea att läka, hon säger:

”I went from surviving to thriving; from living half a life to experiencing joy and freedom I never imagined possible”.

Hennes berättelse visar att det går att bli fri och hitta vägar tillbaka till ett riktigt bra liv oavsett vad man gått igenom. Vill du veta mer, eller stötta Chelsea Roff’s kampanj för en vetenskaplig studie om hur yoga kan bota ätstörningar? Läs mer här!

Källa: Huffington Post

Anna Gordh Humlesjö

Lyckobloggen finns nu på facebook

fredag, september 13th, 2013

facebook2

För alla som vill få våra inlägg i sitt facebookflöde kan ni nu gå in och gilla vår facebooksida.

https://www.facebook.com/lyckobloggen

Intressant användning av lyckoforskning?

torsdag, september 12th, 2013

Idag skriver DN om att forskare i Storbritannien utvecklat ett verktyg för att läsa av stämningar i ett land genom att analysera känslorelaterade ord i Twitter-inlägg. En tänkbar användning av denna information, som nämns, är att det ska gå att upptäcka (och kanske förebygga) våldsamma upplopp.

DN ger tyvärr (vilket är alltför vanligt) ingen källa eller länk till projektet, men jag tycker att det låter som en intressant och annorlunda tillämpning av lyckoforskning. Större delen av lyckoforskningen är ju annars mest fokuserad på att mäta välbefinnande (och dess bestämningsfaktorer) för att man är intresserad av välbefinnandet i sig, men här rör det sig alltså istället om en mer instrumentell användning, där syftet verkar vara att förutsäga något annat fenomen (som förvisso kan ha effekter på folks välbefinnande).

Huruvida dessa prediktioner faktiskt fungerar är förstås en öppen fråga, men det går att dra paralleller till hur man inom epidemiologi har använt statistik över Google-sökningar för att förutspå exempelvis influensautbrott.

Om syftet däremot är att använda informationen för att mäta nationellt välbefinnande, så är metoden desto mer tveksam — dels för att urvalet inte är representativt och dels för att automatisk klassificering av känsloord med nödvändighet blir väldigt trubbig och okänslig för sammanhanget. Om detta har Filip skrivit om tidigare här på Lyckobloggen, men i det fallet gällde det Facebook och inte Twitter.

Martin Berlin

Skandinavien toppar FN:s lyckoranking

onsdag, september 11th, 2013

Glada skandinaver

Idag skriver tidningen Metro om FN-rapporten ”World Happiness Report” och GHO:s kommentarer på denna. Rapporten visar bland annat att svenskarna är världens femte lyckligaste folk. Danskarna är etta och norrmännen tvåa.

Dock finns det fortfarande mycket från politiskt håll som kan göras för att skapa bättre förutsättningar för svenskarna att må bättre. Vi i GHO har till exempel föreslagit att någon form av lyckofrämjande undervisning i skolan bör införas så att barnen redan tidigt i livet lär sig prioritera rätt för att må bra. Vi bör även kontinuerligt mäta den generella lyckonivån i landet. Att mäta något gör att vi tar det på större allvar och det är genom mätningar vi kan undersöka om utvecklingen går i en positiv eller negativ riktning.

Har ni lyckobloggsläsare idéer på fler politiska åtgärder som ni tror/vet skulle kunna möjliggöra en lyckotillväxt i Sverige?

Topp 5 i FN-rapporten
1. Danmark
2. Norge
3. Schweiz
4. Nederländerna
5. Sverige

Ludvig Lindström