Archive for maj, 2013

Carrie Underwood Årets Lyckofrämjare i USA

onsdag, maj 29th, 2013
I går utsåg Global Happiness Organizations avdelning i USA Carrie Underwood till 2012 års Lyckofrämjare.
Carrie Underwood blev känd 2005 då hon vann den populära tv-showen American Idol. Sedan dess har hon använt sitt kändisskap för att göra hjälpa andra. Genom åren har hon engagerat sig i en rad välgörenhetsprojekt, från djurskydd till antimobbning-kampanjer och stöd till konstnärliga utbildningar.
Läs mer om Ms Underwood välgörenhetsprojekt HÄR

Carrie Underwood

För ett par månader sedan utsåg vi i GHO Sverige Daniel Mendoza till Årets Lyckofrämjare, för sitt lyckade projekt med Good News Magazine.


I går utsåg Global Happiness Organizations avdelning i USA Carrie Underwood till 2012 års Lyckofrämjare. Carrie Underwood blev känd 2005 då hon vann den populära tv-showen American Idol. Sedan dess har hon använt sitt kändisskap för att göra hjälpa andra. Genom åren har hon engagerat sig i en rad välgörenhetsprojekt, från djurskydd till antimobbning-kampanjer och stöd till konstnärliga utbildningar.


Kul och välförtjänt tycker jag! 🙂

Ludvig Lindström

Fördelningen av livstillfredsställelse i Europa

fredag, maj 17th, 2013

På sistone har jag undersökt livstillfredsställelsen i olika europeiska länder, med data från European Social Survey. Samtliga respondenter fick frågan ”På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?”, och fick ange svaret på en 11-gradig skala där 0 betyder ”extremt missnöjd” och 10 betyder ”extremt nöjd”. Svarsfördelningen för respektive land – rangordnade efter genomsnittlig livstillfredsställelse – visas i figuren nedan (landsförkortningarna finns här).

Fördelningen av livstillfredsställelse i olika europeiska länder

Fördelningen av livstillfredsställelse i olika europeiska länder

Vi kan se att livstillfredsställelsen

  • är hög i de nordiska länderna och i Schweiz
  • är låg i öst- och sydeuropeiska länder som Ryssland, Ungern, Grekland och Portugal – men även Frankrike ligger anmärkningsvärt lågt
  • varierar betydligt inte bara länder emellan, utan även inom länder

Låt oss fokusera på den sista punkten om spridningen inom länder – vilket kan illustreras med att det även förekommer lyckliga ryssar och mindre lyckliga danskar. I ett tidigare inlägg diskuterade jag huruvida man bör lägga någon vikt vid denna ”lyckoojämlikhet”, och om det i så fall finns en avvägning mellan en hög nivå och en låg ojämlikhet.

Vid en närmare titt ser man dock att spridningen är allra störst i de länder med låg genomsnittlig livstillfredsställelse. Detta mönster framgår ännu tydligare när livstillfredsställelsens genomsnitt och standardavvikelse (ett sammanfattande mått på en fördelnings spridning) visas i samma figur.

Sambandet mellan livstillfredsställelsens genomsnitt och standardavvikelse

Sambandet mellan livstillfredsställelsens genomsnitt och standardavvikelse

I praktiken verkar det alltså inte finnas någon ”trade-off” mellan en hög livstillfredsställelse och en ojämlik fördelning av densamma. En tänkbar förklaring är att spridningen minskar i takt med att en stor andel personer helt enkelt inte kan ange ett högre värde på svarsskalan, vars maxvärde ju är 10 (extremt nöjd). Å andra sidan är det långt ifrån alla, även i de allra lyckligaste länderna, som ”slår i taket” på detta vis. Förklaringen till sambandet får därför, åtminstone delvis, sökas på annat håll – exempelvis i ländernas ekonomiska institutioner och kultur.

Sambandet mellan genomsnitt och ojämlikhet i lycka har (med andra data) tidigare uppmärksammats av sociologen Jan Ott, i ett temanummer av Journal of Happiness Studies om lyckoojämlikhet (nummer 6(4), 2005).

Martin Berlin

Medkänsla från Ted

måndag, maj 6th, 2013

Kristin Neff, en av världens främsta forskare på Self Compassion, talar i detta TEDx om sin forskning samt hur mycket det betytt för henne att lära sig ha medkänsla till sig själv. Hur skulle det vara om du gav dig själv lite mer medkänsla och lite mindre hårda domar, när du står inför utmaningar?

Anna Gordh Humlesjö