Archive for oktober, 2012

En hjärna laddad med medkänsla

onsdag, oktober 31st, 2012

Kanske vill du hitta sätt att skapa positiv förändring i ditt liv och förstå dig själv och andra på nya sätt? Grattis, då har du kommit helt rätt! En kompis tipsade mig idag om världens ”webinar-guldgruva”, för alla som är intresserade av personlig utveckling, empati, medkänsla (och forskningen bakom). Det är sju stycken 1 timmes långa samtal från Soundstrue med några av världens ledande forskare i ämnet som man kan ladda ner. Det sista samtalen släpps tre måndagar fram över. Först ut är Dr. Richie Davidson, som du kanske känner till från studier av långtidsmediterande munkar. Han berättar bland annat om hur känslor och tankar påverkar hjärnans uppbyggnad och struktur. I del två berättar Dr. Daniel Siegel om hur medkänsla påverkar relationen till oss själva och andra. Videon ovan är ett intro som gör det rätt svårt att motstå denna inbjudan, eller hur? Här nedan är länkar till varje webinar, Enjoy 🙂

Session 1: How the Mind Changes the Brain, Dr. Richie Davidson

Session 2: Mindfulness of Oneself and Others, Dr. Daniel Siegel

Session 3: Cultivating a Forgiving Heart, Dr. Tara Brach.

Session 4: The Evolution of Compassion: From Gene to Meme, Dr. Dacher Keltner

Session 5: Balancing Compassion and Assertiveness, Dr. Kelly McGonigal, 5 nov.

Session 6: The Power of Self-Compassion, Dr. Kristin Neff, 12 nov

Session 7: Compassion in the Wider World, Dr. Jean Houston, 19 nov

Anna Gordh Humlesjö

Tävlingsdags – få din idé filmatiserad!

måndag, oktober 29th, 2012

Äntligen dags för tävling igen. Nu har du chansen att få se din tävlingsidé förverkligas i en professionell reklamfilm och dessutom vinna boken ”Konsumera mera – dyrköpt lycka” och en exklusiv GHO-t-shirt!

Det enda du behöver göra för att delta är att komma på ett manus till en 15 sekunder lång reklamfilm åt GHO. Reklamsnutten får gärna vara humoristisk och uppmana folk till att bli medlemmar. Mer info om tävlingen hittar du HÄR. Och kolla gärna in vår hemsida om du är osäker på vad vi är för organisation.

Bidraget skickas till info@globalhappiness.com och ska vara inne senast den 31 oktober. Så skynda på att gnugga geniknölarna!

Lycka till!

Ludvig Lindström

Relationer som växer och blomstrar

onsdag, oktober 24th, 2012

Som bekant fokuserar stora delar av psykologins vetenskap på det som är sjukt eller inte fungerar i det mänskliga psyket, medan den positiva psykologin utgår från att välbefinnande inte är samma sak som brist på sjukdom utan kräver att man bygger vidare på det som är friskt och fungerar.
På precis samma sätt har man börjat utforska mänskliga relationer. Det finns mängder av studier som klart och tydligt pekar på starka samband mellan goda relationer och lycka. De lyckligaste människorna har starka sociala band, prioriterar sina vänner och familjemedlemmar och är bra på att visa uppskattning. Trots detta handlar den största delen av forskning kring relationer om konflikter, skilsmässor, anknytningsproblem och trauman. Men eftersom relationer inte heller börjar blomstra och utvecklas bara för att man lär sig hantera problem börjar forskningen växa kring hur relationer kan stärkas, och vad vi kan göra mer av för att optimera de relationer som ju faktiskt är en av våra absolut viktigaste lyckoresurser.

Som bekant fokuserar stora delar av psykologins vetenskap på det som är sjukt eller inte fungerar i det mänskliga psyket, medan den positiva psykologin utgår från att välbefinnande inte är samma sak som brist på sjukdom utan kräver att man bygger vidare på det som är friskt och fungerar.

På precis samma sätt har man börjat utforska mänskliga relationer. Det finns mängder av studier som klart och tydligt pekar på starka samband mellan goda relationer och lycka. De lyckligaste människorna har starka sociala band, prioriterar sina vänner och familjemedlemmar och är bra på att visa uppskattning. Trots detta handlar den största delen av forskning kring relationer om konflikter, skilsmässor, anknytningsproblem och trauman. Men eftersom relationer inte heller börjar blomstra och utvecklas bara för att man lär sig hantera problem börjar forskningen växa kring hur relationer kan stärkas, och vad vi kan göra mer av för att optimera de relationer som ju faktiskt är en av våra absolut viktigaste lyckoresurser.

love2

Socialpsykologen John Harvey vid University of Iowa har tillsammans med sina kollegor tagit fram en modell i fem delar över vad som behövs i en kärleksrelation för att den ska fungera, stärkas och växa.

1. Båda parterna i relationen behöver vilja veta mer om den andra personens förhoppningar, drömmar, rädslor, sårbarhet och osäkerheter. Det är också viktigt att vara lyhörd inför balansen mellan att uttrycka sig själv och uppmärksamma den andras behov. I relationer där båda behärskar detta ökar förståelsen för den förändring som sker i livet och i den andra personen, och förändring kan tom ses som en möjlighet till nya chanser att lära sig mer om varandra.

2. En viktig faktor för att hålla relationen på fötterna är en stärkande förklaringsmodell. Det innebär att man inte drar slutsatsen att den andra personen är taskig och respektlös med flit om den gör något ouppskattat eller att den äkta hälften är otrogen om vederbörande missar att ringa tillbaka. Genom att hellre fria än fälla och sätta sig i den andra personens sits kan man undvika många potentiella konflikter redan innan de bryter ut och hålla fokuset på det som fungerar.

3. När du lär känna den andra personen och känner till både starka och sårbara sidor blir det oerhört viktigt med acceptans och respekt för att relationen ska fortsätta utvecklas. Acceptans och respekt stärker motivationen att vara öppen, vilket ju gynnar relationen (punkt 1). Det fungerar också som ett motgift mot föraktfullt beteende som enligt relationsforskaren John Gottman är en vanlig orsak bakom skilsmässor.

4. För att relationen ska hålla på sikt behöver båda parterna medvetet skapa och upprätthålla relationsstärkande tankar och beteenden. Varning för slentriandöden alltså. Ansträng er istället för att hålla engagemanget inför relationen och varandra uppe och se relationen som ett gemensamt projekt som ni tar hand om och utvecklar tillsammans.

5. Planera och skapa strategier för att komma varandra närmare i takt med att relationen mognar. Var uppmärksamma på varandras mål, drömmar och behov och se till att identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar för er när ni stärker relationsprocessen.

Källa: Harvey, J.H., Omarzu, J. (2012). Minding the close relationship. Personality and Social Psychology Review, 16(4).

Linnea Molander, psykologisk coach
www.katchingcoaching.se

Obama eller Romney?

tisdag, oktober 23rd, 2012

Obama-Romney-cartoon

Jag sitter just nu och ser den tredje och sista av USA:s presidentvalsdebatter.

Vad som skiljer Obama och Romney från varandra är som jag ser det i många frågor mest nyanser och formuleringar, framförallt på det utrikespolitiska området som den här debatten kretsar kring. Men små ändringar i utrikespolitiken kan ändå få påtagliga konsekvenser för både amerikaner och folk i andra länder.

När det gäller just utrikespolitiken tror jag att både USA och världen i stort kommer att tjäna på en president som satsar mer på dialog, samarbete och nedrustning, än på konfrontation, vedergällningar och krig.

Vem av Obama och Romney tror Du kommer att ha mest positiv påverkan för lyckan i världen? Motivera gärna också varför.

HÄR är en bra sida som jämför de bägge.

Ludvig Lindström

Migration och lycka

tisdag, oktober 16th, 2012

Blir personer som migrerar lyckligare? När det gäller ekonomisk migration– från landsbygd till stad inom samma land eller från ett fattigt till ett rikt land–är det vanligtvis så att de objektiva levnadsförhållandena, såsom inkomst- och konsumtionsnivåer, förbättras avsevärt. Detta talar även för att det subjektiva välbefinnandet borde öka, i den mån detta påverkas av levnadsförhållandena.

Men även om inkomster och konsumtion ökar i absoluta termer, så innebär en flytt till en rikare region ofta även en försämring av den relativa inkomsten. Detta kan innebära en lägre social status och därmed ett lägre upplevt välbefinnande, i synnerhet om vi i högre grad tillvänjer oss vid en förbättring av vår absoluta inkomst. Svaret är alltså inte uppenbart på förhand.

Spontant skulle de flesta nationalekonomer ändå svara ja på frågan om huruvida emigranter blir lyckligare på sin nya hemort. Detta utifrån den enkla observationen att personen själv valt att flytta,* det vill säga ett resonemang baserat på ”avslöjad preferens” (vilket jag berört  i ett tidigare inlägg). Å andra sidan är det tänkbart att vissa presumtiva emigranter överskattar fördelarna med att flytta. I synnerhet då det rör sig om ett beslut vars långsiktiga konsekvenser är svårförutsägbara, som måste fattas med begränsad information, och där man inte har möjlighet att pröva sig fram.

Det visar sig dock vara väldigt svårt att ge ett empiriskt svar på frågan om huruvida migration leder till ökat välbefinnande. För att veta hur emigrantens lycka påverkas måste man nämligen kunna uppskatta dennes kontrafaktiska lyckonivå—det vill säga hur lycklig personen i fråga skulle vara om denne inte emigrerat. Att jämföra de individer som valt att emigrera med de som inte gjort det ger i allmänhet inget giltigt svar, då dessa grupper troligtvis skiljer sig åt i viktiga avseenden. Man kan exempelvis tänka sig att de som är mest missnöjda med sin situation också är mest benägna att emigrera.

En ny studie försöker lösa detta s.k. selektionsproblem genom att studera ett ”naturligt experiment” i form av ett migrationslotteri. Vinnarna i detta lotteri fick möjligheten att emigrera från den fattiga önationen Tonga till Nya Zeeland, givet att vinnarens familj kunde försörja sig på egen hand där. Lotteriets förlorare kunde således fungera som kontrollgrupp, då dessa personer i statistisk mening kan förväntas vara identiska med vinnarna.

Hur gick det då för emigranterna jämfört med de tonganer som ville, men ej fick chansen att flytta? Till att börja med konstareras att emigranternas materiella förhållanden förbättrades avsevärt i Nya Zeeland. Efter tre år var emigranternas inkomster i genomsnitt ca tre gånger högre, och konsumtionsnivån hade också ökat avsevärt. Effekterna på det subjektiva välbefinnandet visar sig dock vara mer komplexa. Å ena sidan var emigranterna mer nöjda med sin inkomstnivå, men å andra sidan upplevde de sig som mindre respekterade. Effekten på den självskattade allmänna lyckonivån var starkt negativ, men paradoxalt nog pekade andra mer specifika mått på psykiskt välbefinnande (t.ex. nedstämdhet och nervositet) på en tydlig positiv effekt.

Sammanfattningvis finner denna studie alltså ingen entydig effekt på emigranternas subjektiva välbefinnande. Huruvida denna slutsats går att generalisera till andra sammanhang är dock en öppen fråga som endast framtida studier kan besvara.

* ”Valt” i detta sammanhang kanske inte svarar mot alla läsares vardagliga förståelse av ordet, då ju emigrationen exempelvis kan ha föranletts av svår fattigdom.

Källa: Stillman S., Gibson, J, McKenzie D. and Rohorua H. (2012). Miserable Migrants? Natural Experiment  Evidence on International Migration and Objective and Subjective Well-Being. IZA Discussion Paper No. 6871.

Martin Berlin

Den psykiska ohälsan hos unga ökar

måndag, oktober 15th, 2012
De senaste årtiondena har den psykiska ohälsan ökat kraftigt hos barn och ungdomar. GHO har tagit fram ett antal forskningsbaserade åtgärder som kan vända denna negativa trend. Du kan läsa om dessa HÄR.
Har du själv några tips på vad som skulle kunna förbättra situationen för våra unga?

De senaste årtiondena har den psykiska ohälsan ökat kraftigt hos barn och ungdomar. GHO har tagit fram ett antal forskningsbaserade åtgärder som kan vända denna negativa trend. Du kan läsa om dessa HÄR.

Har du själv några tips på vad som skulle kunna förbättra situationen för våra unga?

Ludvig Lindström

Minska köplusten – öka sexlusten

tisdag, oktober 9th, 2012

Forskning visar att människor med icke-materialistiska värderingar är lyckligare än andra och att nära relationer är av stor vikt för ens välmående. Som denna skylt antyder finns det mycket skoj i livet som är gratis och som varken belastar vår miljö eller bidrar till den allmänna köphetsen 🙂

Ludvig Lindström

Dagens lyckotips

tisdag, oktober 2nd, 2012

Fyrklöver

I dagens Sydsvenska Dagbladet får ni lite tips av mig om hur man kan öka sitt välbefinnande. Inget revolutionerande, men det kan vara bra att ha i åtanke och försöka applicera så gott man kan i sin vardag. Jag berättar även en del om GHO, organisationen bakom denna blogg.

Är ni inte redan medlemmar kan ni bli det gratis HÄR.

Ludvig Lindström

Boosta din själv(med)känsla?

måndag, oktober 1st, 2012

Kristin Neff är en av de banbrytande forskarna på temat self-compassion, eller på svenska självmedkänsla. Det har visat sig att självmedkänsla kan träda in där begreppet självkänsla brister. Ur ett vetenskapligt perspektiv så har det varit svårt att deffiniera vad självkänsla egentligen är, och om vi kan påverka den. (Tidigare lyckoblogg-inlägg om självkänsla här) Många ”quick-fix tips” på hur du ökar din självkänsla från både självhjälps-litteratur och media, som säger att du kan peppa dig själv till att känna dig värdefull i stunder där du känner dig misslyckad har inte visat sig vara så effektivt (t.ex. genom att upprepa: Jag är bra! jag är bra!). Mycket på grund av att de finns en olöst ambivalens i att man faktiskt inte känner sig så lyckad, även fast man önskar att man gjorde det. Då har t.ex. Neffs forskning visat att självmedkänsla är något vi kan ta hjälp av för att vara ett stöd för oss själva när vi möter motgångar. Att öka vår självmedkänsla kanske är mer fruktbart än att öka den svårgreppbara självkänslan. Jag tycker personligen att de är otroligt coolt att foskningen kring detta område växer. Den har iallafall inte lämnat mig oberörd. Jag tror det är den forskning som påverkat mig, och min relation till mig själv mest, sedan jag började intressera mig för positiv psykologi. Ett beundransvärt arbete, som jag hoppas kommer att spridas till så många som möjligt. Här är den 1:a av 5 videos av Neff, från hennes hemsida www.self-compassion.org som ger en introduktion i begreppet självmedkänsla och hur det är nära relaterat till t.ex. mindfulness. Tror du det skulle ge dig något att öka din medkänsla med dig själv?

Anna Gordh Humlesjö