Archive for augusti, 2012

Nu betyder Global verkligen global

onsdag, augusti 29th, 2012

GHO finns nu i USA

Så är Global Happiness Organization (GHO) nu äntligen en global organisation på riktigt. I förra veckan slog vi upp vår verksamhet i USA!

Den amerikanska avdelningen kommer initialt att fokusera på att få både allmänhet och politiker att inse vikten av lyckoforskningens resultat och en mer lyckoinriktad politik. Vi kommer bland annat försöka få den amerikanska regeringen att komplettera BNP med ett lyckoindex som kontinuerligt visar medborgarnas subjektiva välbefinnande.

Obama verkar faktiskt inte helt främmande för en sådan politik. För några år sedan nominerade han bland annat ekonomen och lyckoforskaren Alan B. Krueger till biträdande ”Secretary of the Treasury for economic policy”.

Uppstarten i USA inleddes med vår klassiska penga-kampanj: Amerikanska GHO-aktivister delade ut $5-sedlar till människor på gator i Carrboro, NC.  En som de skulle spendera på sig själva och en på någon annan. Tanken med kampanjen är att få människor att inse att man faktiskt kan öka sitt välbefinnande mer genom att ge till andra än att köpa saker till sig själv och att det finns mycket som lyckoforskningen kan bidra med för att öka välbefinnandet bland individer i ett samhälle.

Pengautdelning i Carrboro
GHO-aktivister delar ut pengar i Carrboro

Här är ett par av de reflektioner som GHO US fick tillbaka från de som mottagit pengarna:


**************

Hello,

I received the 2 $5 bill experiment yesterday.  My reflections? The $5 spent on my friend was more fun.  It yielded an unexpected meal and conversation shared together.  It also sparked some interesting side conversations with others who were near by.

Thank you!

Love, light, and laughter,

Chris

**************

Hello:  Last week I was handed two $5 bills outside the Weaver Street Market in Carrboro, NC, and asked to spend one on myself and the other on another person.  It was remarkably hard for me to do, as I mostly only spend $ on food and hardly every go to stores!  But I did do it:  bought myself a small pie (peach) and bought an aromatherapy mist spray (Lavender) for a colleague at work who is having a very hard time of late–too much stress and personal travail. The pie was delicious (shared it with my husband) and I know the spray-mist was appreciated and will be used.

In general, spending $, except for necessities like food, is very hard for me: it’s hard to make decisions, even on gifts.  I wonder why that is so . . .

Thanks!

**************

Ludvig Lindström

Pensionärerna lyckligast i Sverige

tisdag, augusti 28th, 2012

ålder

Över 6000 individer besvarade hur nöjda de var med livet och hur de känt sig under de senaste dagarna i SOM-undersökningen åren 2010 och 2011. Åldersgruppen 65-74 placerar sig högst på båda lyckomåtten, speciellt avseende välbefinnandet. Noterbart är också att gruppen 75 plus inte placerar sig lägre än individer som är mellan 18-64 år.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Snyft och tack

onsdag, augusti 15th, 2012

Att titta på sorgliga filmer gör oss mer nöjda med våra relationer visar en undersökning som gjorts av ett forskarteam vid Ohio State University. Nästan 400 studenter fick först fylla i en enkät som mätte deras lyckonivåer i livet i stort samt lyckonivåerna i deras förhållanden. Därefter fick de titta på ett sorgligt filmklipp, och sedan fylla i enkäten igen. Efter att ha tittat på filmen kände de sig lyckligare än innan och forskarna tror att det beror på att filmklippet fick dem att reflektera kring sina egna relationer och påminnas om hur mycket deras nära och kära betyder för dem. Skälet var alltså inte – som man kanske kan tro – en känsla av att de i jämförelse har det bättre än personerna i filmen, utan istället en påminnelse om att vara tacksam för alla härliga människor de har i sina liv.

titanic

Linnea Molander www.katchingcoaching.se

Forskare mediterar för kreativitet

måndag, augusti 6th, 2012

Forkare mediterar så kreativiteten flödar

När jag surfade omkring för ett par dagar sedan så snubblade jag över den här artikelserien i Svenska Dagbladet. NICE! Super spännande läsning om allt från medvetande forskning, kreativitet och meditation, till hur miljötänkande kan länkas till mindfulness och mycket mycket mer. Alla artiklar under rubriken ”Stillhet”. Något som intresserar dig? Själv drar jag ut och campar vid atlantkusten i tre veckor, så de blir mindre nät-surfande men destu mer av stillhet och hav. Önskar er en fortsatt skön sommar(läsning) allihopa, stor kram på er!

Här är länkarna:

Stillhet – alla artiklar

Anna Gordh Humlesjö

Individer som är engagerande på jobbet är lika glada till vardags som på helgen

onsdag, augusti 1st, 2012

Som jag skrivit om tidigare här på bloggen verkar människor i regel uppleva ett högre välbefinnande på helgen jämfört med veckodagarna. Man kan dock fråga sig om detta samband även gäller för individer som har roliga och engagerande arbeten?

Gallup presenterade förra veckan data som tyder på att ”helgeffekten” ej existerar för individer som uppger att de har ett engagerande yrke. Som diagrammet nedan visar tenderar individer som är engagerade på arbetet att uppleva lika mycket positiva känslor på veckodagarna som på helgdagarna.

Det finns mer att läsa om analysen här.

Filip Fors (www.filipfors.se)