Archive for maj, 2012

Ett historiskt lunchdisco

torsdag, maj 31st, 2012

Idag har det skrivits historia med Lunchbeat. Man kan säga att Lunchbeat nått ”the next level”. Det som började i ett garage i centrala Stockholm för nästan två år sedan, som ett initiativ från grundaren Molly Ränge, har spritt sig som en löpeld genom världen, och nu fortsätter det att växa.

Vad är lunchbeat? Det är en timmes club där man dansar tillsammans mitt på dagen mellan kl. 12-13 exakt. I konceptet ingår tillgång till lunch som man kan äta innan eller efter, men det finns en viktig regel: Om det är ditt första Lunchbeat så måste du dansa, och om det är ditt 2:a, 3:e, 4:e Lunchbeat så måste du dansa. Ni fattar grejen, på lunchbeat dansar man. Lunchbeat i Stockholm sker på Kulturhuset med över 500 besökare varje gång, men det sker återkommande på ett dussintal andra orter i Sverige. När världspressen i form av t.ex. BBC & The Guaridans började få nys om det hela spred det sig ännu mer, nästa onsdag är det premiär i New York City.

Men vad som var så speciellt idag? Jo, att 15 olika platser i Europa arrangerade lunchbeat samtidigt, bland annat Paris, Berlin, Manchester, Istanbul, Stockholm och Göteborg. Vartenda event har även live-streamat via Bambuser så att de gick att vara med på eventen var man än befann sig. Jag var själv på plats i Göteborg och de var verkligen världens drag på dansgolvet.

Men vad har Lunchbeat med lycka att göra? Mitt på ljusa dagen, så dansar människor och har kul och skrattar tillsammans och får en kreativitets-boost som håller i sig långt efteråt. Om inte detta är en global lyckoaktion så vet jag inte vad som är det. Från ett positiv psykologiskt perspektiv så skulle man kunna kalla Lunchbeat för en ”mini-semester”, ett avsteg från vardagen där vi tar oss långt utanför ”boxen” och vänder upp och ned på rutiner och får helt nya perspektiv på hur det är möjligt att skapa välbefinnande i livet, mitt i en arbetsvecka.

Håller du med, kan man se lunchbeat som en lyckoaktion? Och är det något du skulle vilja vara med på?
Vill du veta mer, kolla in på Lunchbeat.org för att finna ett lunchbeat nära dig, där finns även länkar till filmerna från Bambuser.

Anna Gordh Humlesjö

Magnus Lindwall om självkänsla och poppsykologi

torsdag, maj 31st, 2012

Givet det intima sambandet mellan självkänsla och lycka är forskningen kring självkänsla självklart intressant för lyckointresserade. I samtalet ovan berättar Magnus Lindwall om sin syn på populärpsykologi samt lite om forskningen kring självkänsla. Bland annat ifrågasätter han den lekmannauppfattning som säger att man bör göra en tydlig åtskillnad mellan självkänsla och självförtroende.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Kan en klimatomställning leda till ökad lycka?

fredag, maj 25th, 2012

Skulle en mer hållbar livsstil kunna innebära ett bättre, roligare liv och en mer rättvis värld? I den här dokumentären får du möta Markus, Liv och Annika som alla har tankar kring detta och vars ord blivit handling. Sebastian, med insikt i aktuell lyckoforskning, ser ett samband mellan lycka och klimatomställning.

Ludvig Lindström

Ta bort negativa influenser

tisdag, maj 22nd, 2012

Ludvig Lindström

Om vår tendens att vara orealistiskt positiva

torsdag, maj 17th, 2012

Filip Fors (www.filipfors.se)

Lyckoforskning på SVT

onsdag, maj 16th, 2012

Screen Shot 2012-05-15 at 7.41.08 AM

Jag var med i Fråga Doktorn och intervjuades om bland annat Lyckoforskning i måndags.

Se intervjun här.

Må gott!

Erik Fernholm

Upplevare, Föreläsare & Lyckoaktivist

Den bästa lyckomedicinen

onsdag, maj 16th, 2012

Ludvig Lindström

Inbjudan: Seminarium i Stockholm 14 Juni

måndag, maj 14th, 2012

image003

Filip Fors (www.filipfors.se)

Anders Borg om lyckopolitik

fredag, maj 11th, 2012

En debatt på temat lycka och politik, initierad av miljöpartisten Annika Lillemets, ägde idag rum i Sveriges riksdag. Ovan kan ni se debatten mellan finansminister Anders Borg och Annika Lillemets.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Hur vill du att lyckan ska kännas?

torsdag, maj 10th, 2012

red_pill_blue_pill-copy

Enligt psykologen James Russel karaktäriseras vår sinnestämning av två dimensioner: grad av valens och grad av aktivering. Med valens menas hur positivt respektive negativt det känns, där skalan går från intensivt obehag till intensivt välbehag. Med aktivering menas hur uppvarvat eller stillsamt det känns. Modellen illustreras i grafen nedan:

circumplex

Med utgångspunkt från modellen kan vi placera in alla våra olika känslor. Upprymdhet är en positiv högaktiv känsla, nedstämdhet en negativ lågaktiv känsla. Glädje och missnöje ligger mitt emellan, varken väldigt uppvarvat eller väldigt stillsamt.

Det som är intressant med modellen är att den pekar på att vårt välbefinnande kan upplevas på lite olika sätt, något som både kan vara en orsak och en konsekvens av vårt beteende. Att känna sig avslappad eller entusiastisk är båda exempel på sköna tillstånd men vi agerar ganska olika när vi upplever dessa känslor. Entusiasm upplever vi ofta i samband med att vi lär oss nya saker eller när vi antar utmaningar som är ”lagom” svåra. Avslappnade känner vi oss primärt när vi kopplar av och ägnar oss åt förströelser. Vissa välbefinnandekänslor är alltså kopplade till att vi beter oss aktivt och andra till att vi beter oss passivt.

En vanlig reflektion som brukar dyka upp i diskussioner kring lycka som ett samhälleligt mål är att vårt samhälle skulle stanna av om alla människor vore lyckliga. Vad skulle då hända med all utveckling och alla ”framsteg”? Svaret tror jag beror på vilken ”typ” av lycka som vi väljer att fokusera på. Om vi primärt eftersträvar att bli mer avslappnade och nöjda skulle vi kanske också bli mer passiva och utvecklingen skulle stanna av. Om vi istället skulle välja att eftersträva känslor av entusiastism och energi skulle vi kanske både få ett lyckligt och ett föränderligt samhälle.

Välbefinnandet kan alltså upplevas på olika sätt, det kan vara stillsamt, uppvarvat eller någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter. Frågan är vilken typ av välbefinnande som är mest optimalt för oss i det långa loppet? Ska vi satsa på en lågmälda och stillsamma lyckan eller den upprymda och energiska varianten, eller kanske en lagom mix? Och vilken typ tycker du mest om?

Om du fick välja mellan två piller där det ena mestadels gav dig stillsamma välbefinnandekänslor och det andra mestadels uppvarvade välbefinnandekänslor, vilket skulle då välja? Vill du att livet ska vara som en rolig fest eller som en mysig tebjudning?

Källa: Russell (1980). A circumplex model of affect. Journal of personality and social psychology,

Filip Fors (www.filipfors.se)