Archive for februari, 2012

One, wild and precious life!

onsdag, februari 29th, 2012

lMår man verkligen bra av att tänka på döden? Ja, forskningen säger det. Vi vet ju alla innerst inne att livet i sig är ovärderligt men det är lätt att vi tar det för givet, och glömmer bort att ta vara på det fullt ut. Hur kan vi påminna oss om att vi faktiskt inte kan ta det vi har för givet? En övning som visat sig verkningsfull inom positiv psykologisk coaching för att skapa grund för välbefinnande genom att hitta mening och riktning i livet, är just att fundera över hur man vill minnas sitt liv när man dör. Vill du testa?

Övning: Ge dig själv en lugn stund, ta fram papper och penna och gör dig redo för ett svindlande tanke-äventyr. Föreställ dig att ditt liv är slut och fridfullt död ser du tillbaka på det liv du levt. Föreställ dig att du frågar ditt döda alter-ego om råd på följande frågor: Vad är viktigast för mig i livet? Hur vill jag se tillbaka på mitt liv? Vilka val kan jag göra för att skapa det liv jag vill? Skriv ned svaren du kommer fram till. Gör inte övningen om du tycker den är obehaglig, då kanske den inte passar dig just nu, det finns andra övningar som säkert passar dig bättre.

Vi håller på att coacha varandra på mitt program Psykologisk Coach på Högskolan i Skövde. Jag fick den här övningen i hem-uppgift och de förvånade mig hur kraftfull den var. Övningen gav mig en känsla av att vara i full kontakt med nuet, en riktigt mindfulness övning! Det blev också tydligt för mig att det som spelar roll i mitt liv är inre värden, som tex: kärlek, medkänsla, att bidra på meningsfulla sätt till andra, ta hand om relationer och att ta vara på nuet. Det var inga förvånande insikter utan något som jag tror de flesta av oss kan relatera till. Men ibland kan det nog vara bra att uppleva sina insikter, inte bara veta dem. Jag avslutar med ett citat jag snubblade över på facebook idag: Doesn’t everything die at last, and too soon? Tell me, what is it your plan to do with your one wild & precious life?” Mary Oliver

Källa: Quality of Life Theraphy Michael B. Frisch (2006)

Anna Gordh Humlesjö

Är hedonister olyckliga?

tisdag, februari 28th, 2012

6900624799_6e88ab408d

Hedonismen är en filosofisk teori som säger att vår livskvalitet endast beror på hur bra vi mår. Känslor av välbehag är det som gör livet bra och känslor av obehag det som gör livet dåligt. Hedonismen är dock inte bara en akademisk filosofisk teori. Hedonismen ingår även i Schwartz psykologiska teori om grundläggande mänskliga värderingar.

Schwartz har funnit att det i alla mänskliga samhällen existerar 10 grundläggande principer som människor styrs av i livet. Vilket vikt varje individ tillskriver dessa 10 värden varierar dock.

Människor som värderar hedonism som ett viktigt värde brukar i folkmun kallas för hedonister eller livsnjutare. Genom historien har många intellektuella förhållit sig skeptiska till hedonismen som en personlig värdering. Man har hävdat att en aktiv strävan efter välbefinnande resulterar i mindre välbefinnande. För att må bra bör man istället sträva efter andra värden. Genom att göra det kommer välbefinnandet som en biprodukt. Denna idé går under benämningen hedonismens paradox.

Men stämmer det att hedonismen som en motivationsgrundande princip leder till olycka?

I Europan Social Survey ingår Schwartz värdeskala. Hedonismen som personlig värdering mäts genom att individerna får ta ställning i vilken utsträckning följande påståenden stämmer in på dem själva: . ”Att ha kul är viktigt för henne. Hon tycker om att ”skämma bort” sig själv” och ”Hon söker varje möjlighet att ha roligt. Det är viktigt för henne att göra saker som gör henne glad”.

Jag testade om individer som värderar hedonism som ett viktigt värde var olyckligare än genomsnittet genom att dela upp svenska folket i fyra fjärdedelar utifrån hur de svarade på frågorna ovan. Jag undersökte sedan genomsnittsvärden för varje grupp avseende upplevd lycka på en skala mellan 0-10. I tabellen nedan redovisas resultaten.

Grad av hedonism

Grad av Lycka

1

7,7

2

7,8

3

7,9

4

8,0

Som man kan se är hedonister faktiskt lite lyckligare än icke-hedonister. Skillnaden är statistisk signifikant. Jag testade även flera andra mått på lycka som alla gav samma resultat. Individen som värderar hedonism som viktigt tenderar att vara något lyckligare än de som ger mindre vikt åt hedonismen. Att värdera det personliga välbefinnandet som viktigt verkar alltså förenligt med att leva ett lyckligt liv.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Gud som lyckoförsäkring

fredag, februari 24th, 2012

Vågar du chansa?

En kompis från USA berättade om en hedonistisk vän till honom som inte tog några risker i hans strävan efter att hålla en hög lyckonivå så länge som möjligt.

En av hans strategier var att tro på Gud. Han var dock inte religiös i grunden, utan gjorde det enbart av lyckoskäl. Och han gick verkligen in för att intala sig själv om att Gud finns. Många kristna hävdar ju att man måste tro på Gud för att kunna nå himlen och inte riskera att hamna på den där lite varmare otrevligare platsen.

Han lyckoförsäkrade sig helt enkelt utifall att Gud faktiskt skulle finnas och de där religiösa skrämselprofeterna skulle ha rätt.

Vad tycker du? Är det ett strategiskt genidrag eller bara galenskap?

Ludvig Lindström

Fråga Lyckoexperten

tisdag, februari 21st, 2012

Lyckoexperter

Hej Lyckobloggsläsare!

Har ni någon lyckofråga som ni klurat på länge men inte riktigt fått svar på? Nu har ni i så fall chansen att få det.

Vi i GHO (Global Happiness Organization) lanserar nämligen idag en grupp bestående av experter inom olika ämnen kopplade till lycka. Expertgruppen kommer hjälpa oss i arbetet med att på vetenskaplig grund öka välbefinnandet i världen. Bland gruppens medlemmar finns bland annat personer med stora kunskaper inom ekonomi och lycka, lycka och sociala villkor och lycka kopplat till mat och näring. Tre av experterna återfinns faktiskt bland våra bloggare: Filip Fors, Boel Björkenvall och Anna Gordh Humlesjö.

Förutom er bloggläsare har även media, politiker och allmänhet möjlighet att få information från expertgruppen. Så sätt igång och fråga. Ni hittar kontaktuppgifter till lyckoexperterna HÄR.

Ludvig Lindström

Polisanmälde glädje

onsdag, februari 1st, 2012

Glad anmäls