Archive for november, 2011

Ska vi kalla lycka för lycka?

tisdag, november 8th, 2011

gh-med-solen-2

Lycka, livstillfredsställelse, välbefinnande, välmående, livskvalitet, med mera. Kärt barn har många namn och vissa av begreppen för lycka har delvis olika betydelser.

Wikipedia definierar lycka som en känsla av varaktigt välbehag. Man kan också säga att lycka är att trivas med sitt liv och att må bra.

Problemet med ordet lycka är främst att för många associerar det med tillfälliga lyckokickar, ett stort leende, eller någon flummig bild med rosa moln.

Lycka är inte heller samma sak som hälsa, eftersom hur vi mår psykiskt inte behöver hänga ihop med hur vi mår fysiskt. ”Det viktigaste är inte hur man har det, utan hur man tar det”.

Det finns två sorters lycka. Den ena är livstillfredsställelse – hur man ser på sitt liv i stort och hur nöjd man är. Den andra sortens lycka är välbefinnande – hur vi i snitt känner oss i enskilda ögonblick.

Hittills har lyckoforskarna främst fokuserat på livstillfredsställelsen. Detta delvis för att det har varit mycket enklare att fråga människor en gång än många gånger. Men med ny teknik är det inget större problem längre.

Nu kan du till och med mäta din lycka själv med mobil-appar som Mappiness till Iphone eller Keep track till Android. Då blir du tillfrågad vid slumpvisa tillfällen om din lyckonivå och vad du gör just nu, vilket sedan kan visas i diagram över hur ditt välbefinnande utvecklas över tid.

Men åter till lyckobegreppen. Ordet välbefinnande låter seriöst, men i folkliga sammanhang är det kanske ett lite väl akademiskt och torrt ord. Då kan man istället säga välmående, eller att må bra helt enkelt.

Begreppet livskvalitet är bredare än lycka, men det gör också att fler kan stödja begreppet livskvalitet.

Oavsett vilka ord vi använder, så är prat om vad som ger lycka något som kan väcka mångas intresse – även som ingång till att prata andra frågor, eftersom så många områden kan kopplas till lycka. Testa själv!

Göran Hådén

Texten är tidigare publicerad i Avtryck nr 3/2011.

Snabbkurs i teorin bakom empati.

lördag, november 5th, 2011

Även om mycket av det han säger är rätt spekulativt så är det spännande fynd och intressant utgångspunkt.

Hur ser ni att det Paul Zak talar om hänger ihop med nedastående föredrag från Jeremy Rifkin?

Erik Fernholm
Föreläsare och utbildare
Lyckoaktivist.se

Lyckan i Europas länder

torsdag, november 3rd, 2011

s36

Förra veckan släpptes undersökningen European Social Survey  där flera tusen personer intervjuades i 20-europeiska länder under hösten 2010.

Intervjupersonerna fick dels bedöma livet på 11-gradiga skalor genom två frågor  ”Allt sammantaget, hur lycklig skulle du säga att du är?” och ”På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?” .

Vid sidan av att bedöma livet i sin helhet fick de även ange hur de känt sig de senaste två veckorna genom att ta ställning till tre påståenden: ”- Jag har känt mig glad och på gott humör. ”- Jag har känt mig lugn och avspänd.” ”- Jag har känt mig aktiv och energisk.” Svarsskalan var 6-gradig från ”Aldrig” till ”Hela tiden”.

Jag summerade svaren på nöjd med livet och lyckofrågan till ett index och svaren på de tre känslofrågorna till ett index, både går mellan 1-100. I tabellen nedan ser ni resultatet.

I de länder där man ofta upplever positiva känslor är man allmänhet också mer nöjda med livet. Danskarna ligger som vanligt högst upp på båda listorna. Men vissa intressanta undantag finns. Spanien och Portugal ligger bättre till när man mäter lycka genom förekomst av positiva känslor i jämförelse med att mäta lycka som en bedömning av livet. Finland ligger å andra sidan bättre till när lycka mäts som en bedömning av livet snarare än som förekomst av positiva känslor. Detta ligger väl i linje med den intuitiva bild som människor har av sydeuropéer som glada och utåtriktade och finländare som något mer introverta. Varför Finländarna är så nöjda med livet trots att de inte är väldigt glada är i sig en intressant fråga. Frågor som mäter en allmän bedömning av livet verkar i något högre grad spegla ett lands ekonomiska levnadsstandard.

I övrigt kan man notera att positiva känsloupplevelser varierar ganska lite mellan länder. Det finns betydligt större variation i hur tillfreds människor är med livet mellan Europas länder.

Land Positiva känslor Ranking Nöjdhet Ranking
Danmark 76,1 1 83,1 1
Schweiz 74,8 2 81,0 2
Norge 74,0 3 79,7 3
Sverige 73,5 4 79,1 5
Spanien 72,2 5 74,4 9
Nederländerna 72,0 6 78,3 6
Belgien 71,9 7 76,7 7
Israel 71,5 8 75,9 8
Portugal 71,5 9 63,2 18
Slovenien 71,0 10 71,3 13
Tyskland 70,5 11 73,5 10
Frankrike 69,5 12 67,4 14
Polen 69,3 13 71,6 12
Finland 69,3 14 79,5 4
Storbritannien 69,2 15 73,3 11
Ungern 67,7 16 61,5 18
Tjeckien 67,3 17 65,6 16
Ryssland 66,5 18 60,0 19
Estland 65,8 19 67,1 15
Bulgarien 64,6 20 52,7 20
Medelvärde: 70,1 71,0

___________________

___________________

Filip Fors (www.filipfors.se)

Sluta försök bli lycklig.

onsdag, november 2nd, 2011

Ta hand om din kropp.
Våga komma andra nära.
Ta vara på din tid.
Fortsätt utforska och lära dig.
Använd dina styrkor, för att
Skapa något av värde för andra.

Erik Fernholm
Föreläsare och utbildare
Lyckoaktivist.se