Archive for juli, 2011

Nordkorea näst lyckligast enligt Nordkorea

onsdag, juli 6th, 2011

Nordkorea - ett lyckligt land?

De flesta undersökningar har visat att invånare i Skandinavien och västeuropa är bland de lyckligaste i världen. Nyligen har dock media i en rad länder (bl a GlobalPost) rapporterat om en ny nordkoreansk undersökning som visar att så inte är fallet. Istället hamnar Kina och Nordkorea i topp.

Kina fick i detta nya ”Global Happiness Index” 100 av 100 poäng, följt av Nordkorea på 98. Därefter följer Kuba, Iran och Venezuela. USA hamnar först på 152 plats med bara 3 lyckopoäng.

Ett sådant här resultat bör givetvis inte tas på så väldigt mycket allvar då Nordkorea är ett ickedemokratiskt land där de mänskliga rättigheterna i princip inte existerar.

Ska man se något positivt i det hela verkar det dock som om de flesta länder, demokratiska som ickedemokratiska, mer och mer tycks värdesätta sina invånares lycka eller i alla fall tycka att lycka är någonting viktigt.

Det behöver väl knappas poängteras att det är av stor vikt att som ledare i ett land inte bara få det att se ut som om landets invånare är lyckliga, utan istället möjliggöra för dem att bli det…

Ludvig Lindström

Kärleksfull meditation, för vem?

fredag, juli 1st, 2011

images-1

En väldigt intressant studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Mindfulness 2010, banar väg för ny forskning inom mindfulness och meditation. Den visar att olika meditations typer, har olika effekt på olika individer beroende på skillnader i hur man tänker och processar känslor. I detta fall en jämförelse mellan mindfulness-meditation och loving kindness-meditation, även kallad metta-meditation. Hypotesen som forskarna hade vara att loving kindness meditation skulle öka välmåendet och bidra till positiva känslor mer än mindfulness meditation, för människor som återhämtar dig från depression. Man antog detta eftersom loving kindness eller Metta som det även kallas, syftar på att väcka glädje genom att aktivt framkalla kärleksfulla känslor och medkännande för sig själv och andra. Båda meditationsformerna har djupa rötter i den buddhistiska traditionen.

Men de blev inte som man trodde. Man intervjuade deltagarna med olika psykologiska test. Man mätte även hjärnaktivitet med EEG före och efter deltagandet i studien, för att spåra ökad aktivitet i vänster pre-frontala cortex i relation till höger, som är en indikation på ökade positiva känslor. Båda meditationsformerna visade sig ge likande mätbara effekt, vilket ju i och för sig var positivt. Istället kunde man se ett annat väldigt intressant samband. Det visade sig att mindfulness meditation funkade bättre för personer som hade en högre tendens till att grubbla väldigt mycket över saker och ting och ältande av negativa tankegångar. Däremot passade loving kindness bättre de som hade lägre fallenhet för grubblerier. Läs gärna artikeln här.

Jag tycker att de är väldigt spännande att man börjar forska på individuella skillnader av olika typer av meditation och att man får så slående resultat. Vi är ju alla olika och ju mer kunskap vi får inom psykologisk forskning om individuella skillnader desto mer insikt om hur man hittar rätt när man söker något. Så alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

Jag tror också att den här typen av experiment kan öppna upp för mer forskning om de individuella effekterna av olika typer av mindfulness som t.ex. kropps-scanning, gående meditation och även andra metoder som qi-gong och olika typer av yoga. Ju mer vi förstår om individuella behov desto mer tror jag att det går att nå människor med den här typen av kunskap. I grunden så tror jag att de flesta metoder leder till samma plats och även att de är bra att inte bara göra det som känns lätt. Men det är bra att hitta något som känns naturligt så att man kan växa med utmaningar därifrån.

Har du erfarenhet av att vissa metoder fungerar bättre för dig än andra?

Källa: Barnhofer T. et al. State Effects of Two Forms of Meditation on Prefrontal EEG Asymmetry in Previously Depressed Individuals. Mindfulness 2010

Anna Gordh Humlesjö