Archive for juni, 2011

One thing that matters

onsdag, juni 8th, 2011

One thing that matters är en ny sida där man kan lägga till något man värderar, till exempel ”att vara en omtänksam person”. Via sidan kan man sedan samla in hjälp från andra om hur man kan leva mer efter sina värderingar. Det huvudsakliga syftet är att se om denna typ av kollektiva insatser kan hjälpa människor. Intressant initiativ!

Göran Hådén

Rättvisa viktigare än lycka för svenskar

tisdag, juni 7th, 2011

Sedan några årtionden tillbaka ingår Rokeachfrågorna i de årliga undersökningarna gjorda av svenska SOM-institutet. Lycka har varit ungefär lika viktigt för svenskar från 1988 (när undersökningen började) fram till idag. Dock hamnar lycka en bit ner på listan, under till exempel rättvisa, ärlighet och hälsa.

Har ni några funderingar kring varför inte lycka hamnar i topp? Är det inte lycka som vi alla egentligen strävar efter på ett eller annat sätt? Som jag ser det är ärlighet, rättvisa, hälsa och annat på listan bara medlel för att uppnå lycka. Kan det vara så att vi förknippar lycka med en kortvarig euforisk känsla och inte med välmående och livstillfredsställelse?

VIKTIGHETSBEDÖMNINGAR ENLIGT ROKEACHS VÄRDESKALA
Rokeachs värdeskala

Resultaten avser dem som svarat “mycket viktigt”. Procentbasen utgör de svarande på respektive delfråga. Fem svarsalternativ gavs: ”mycket viktigt; ganska viktigt; varken viktigt eller oviktigt; inte särskilt viktigt; inte alls viktigt.”

Ludvig Lindström