Archive for maj, 2011

Medkänsla är kul!

måndag, maj 30th, 2011

Hur blir man världens lyckligaste? Chade Meng Tan från Google berättar i det här TED-talket om Mattieu Richard, även kallad ”världens lyckligaste man”, i iallafall den lyckligaste mannen som någonsin studerats vetenskapligt. Richard (som jag nämnt i detta tidigare blogginlägg) är inte bara buddhistisk munk, utan även forskare inom kognitiv neurovetenskap. Ett antal studier har funnit starkt samband mellan positiva sinnestillstånd och aktivitet i vänster pre-frontala cortex, i motsats till aktivitet på motsvarande högersida som relaterats till negativa sinnestillstånd och depression. Man scannade Richards hjärna när han utövade medkänsla meditation (även kallad loving-kindness eller metta). Mätvärdens med fMRI där relativ aktivitet i vänster pre-frontala cortex mättes i jämförelse med höger pre-frontala cortex är det högsta som någonsin påträffats, forskarna trodde först att det var något fel på fMRI maskinen.

Vad är hemligheten? Chade Meng Tan från Google talar om forskning om medkänsla och ledarskap, och varför han ser Google som ett ”medkännande företag”. Han beskriver medkänsla som ett roligt framgångskoncept som kan tränas upp och som han tror kan bidra till både inre frid och världsfred. Han påstår att genuin medkänsla är inte bara är ett sympatiskt karaktärsdrag, det är det lyckligaste tillståndet man kan tänka sig. Tillsammans med sina kollegor på Google så har han utarbetat ett program för ledarskap och ”self-mastery” baserat på forskning om mindfulness, medkänsla och personlig utveckling. Jag tycker att Meng Tans TED-Talk lägger fram otroligt inspirerande idéer om hur mindfulness och business kan länkas samman. Vad tycker du?

Källor:
Davidson et al. (2008) Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise, PLOS ONE

Davidson et al. (2009) BOLD signal in insula is differentially related to cardiac function during compassion meditation in experts vs. novices. Neuroimage

Collins. J. (2001) Good to Great, William Collins

Anna Gordh Humlesjö

Australien toppar nytt lyckoindex

fredag, maj 27th, 2011

Lyckliga australiensare

OECD, som brukar mäta länders välstånd i BNP, har nu infört ett nytt välståndsindex, ett lyckoindex.

Medborgare i organisationens 34 medlemsländer får tycka till i elva kategorier, bland annat boende, hälsa, säkerhet och inkomst. Därefter tas ett lyckoindex fram för varje land.

Vi svenskar var i den senaste omröstningen mest nöjda med miljön och vår livssituation i stort. Lönen och utbildningen i landet var vi dock missnöjda med. Sverige hamnar sammantaget på en tredjeplats, bäst av de europeiska länderna, men efter australiensarna (1:a) och kanadensarna (2:a).  I Australien är man extra nöjd med säkerheten, styret och miljön och i Kanada är många nöjda med sitt boende och med livet som helhet.

Olyckligast bland OECD-medlemmarna är turkarna, som oroar sig för löner och boende. Även mexikaner och estländare hamnar långt ner på lyckoindexet. I Mexiko beror det på den mycket låga säkerheten och i Estland är flest missnöjda med sin inkomst.

Jag tycker det är bra att OECD har börjat mäta annat än bara tillväxt, men frågan man kan ställa sig är vad det här lyckoindexet egentligen säger om hur lyckliga medborgarna är. Personligen tror jag att det är svårt att få en helt rättvisande bild av en persons lyckonivå genom att lägga ihop nöjdheten för olika kategorier.  Vad tror du?

Ludvig Lindström

Lyckoaktivist.se lanserar ny hemsida och projektet Bättre Skolor

måndag, maj 23rd, 2011

Med snart 50 föredrag, kurser och workshops som nått över över 3000 deltagare har vi förändrat mycket av hur vi arbetar i Lyckoaktivist.se och vi vill att förändringen även ska synas på hemsidan. Sagt och gjort, nu är nya sidan uppe. Här hittar du inte bara en videosida för lyckoforskning och vår Bucketlist (projekt vi vill genomföra innan vi dör) utan även saker som berättelsen bakom initiativet, våra tjänster och en ny blogg.

Logo 300dpi 3D vit skugga

Lyckoaktivist.se grundades av Erik Fernholm 2009 och är ett socialt företag som arbetar med tillämpad lyckoforskning för att skapa positiv förändring i samhället. Som socialt företag så är syftet inte vinst till ägarna utan förändring till samhället. Vårt syfte är att med psykologisk kunskap förverkliga människors potential att bli mer medvetna och välmående. Sättet vi gör detta är många: Utbildningar, föredrag och coaching eller appar och lyckoaktioner. Oavsett form görs empirisk kunskap om välmående och utveckling lätt att förstå, uppleva och använda.

Skärmavbild 2011-05-04 kl. 11.54.45

Teamet från Lyckoaktivist.se har sett över var Positiv Psykologi gör mest nytta och en av platserna verkar vara i skolan. Skolverket, Statens offentliga utredningar med flera visar en ökad psykisk ohälsa och sämre betyg. Forskning visar också att lärare med rätt verktyg kan påverka situationen mycket och det är dessa evidensbaserade verktyg Bättre Skolor erbjuder i en lärarfortbildning. Bättre Skolor riktar sig främst till gymnasieskolor men andra skolor har även möjlighet till fortbildningen. Lyckoaktivist.se utvecklar även en App som kan komma att användas för att stärka gymnasietjejer i samband med projektet.

Erik Fernholm

Har du lyckats göra meditation till en daglig vana?

onsdag, maj 18th, 2011

meditation

I helgen gjorde jag något nytt för mig. Jag var på en meditationsretreat från fredag till söndag. Jag har inte mediterat särskilt regelbundet tidigare och aldrig i denna mängd. Vi satt totalt åtta gemensamma pass på en timme vardera och mellan passen var det måltider, egen tid och meditation på egen hand för den som ville. Allt under tystnad.  Jag ska inte påstå att något revolutionerande hände för mig under denna helg. Men något hände. Från att ha pinat mig igenom sittandet på grund av ryggont och svårt att släppa tankar insåg jag efter ungefär femte passet att jag längtade till nästa meditationspass. Smärtan i ryggen försvann, och trots att det var lika svårt att hålla distansen till mina tankar så störde det mig inte längre.  Nu är jag väldigt sugen på att göra meditation till en del av min vardag.

Trots att viljan finns där kan det vara svårt att bereda plats för en ny vana i sin tillvaro. Här kommer ett par tips som kan vara till hjälp.

Fokusera inte på självdisciplinen
Tal Ben-Shahar, professor i psykologi vid Harvard Universitet, skriver att självdisciplin enligt forskning sällan är nog för att åstadkomma en förändring i tillvaron. Istället för att fokusera på självdisciplin bör man satsa på att skapa ritualer. Man ska helt enkelt schemalägga den nya aktivitet man vill göra vana utav och sedan utföra den vid det tillfället utan att resonera kring det. Enligt forskning han hänvisar till tar det ungefär en månads dagligt utförande att skapa en ny ritual. Tandborstning är ett bra exempel. Det är något de flesta av oss gör ritualiserat morgon och kväll utan att det kräver någon direkt självdisciplin. Tandborstningsritualen bygger på en värdering av munhygien. Om man vill se meditation som en slags mental hygien kanske det kan underlätta motivationen till dagligt mediterande.

”Jag kan inte sluta tänka på saker”
Att ständigt misslyckas med att bara låta tankarna passera är ett vanligt argument till varför folk lägger ner sina försök att meditera. Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, ger ett intressant perspektiv på detta. Hon liknar hjärnan vid en muskel och menar att vi tränar hjärnan varje gång vi kommer på att vi dragits med i våra tankar och då för tillbaka uppmärksamheten till andningen eller det vi nu fäster den vid när vi mediterar. Varje sådant ”misslyckande” kan då istället liknas vid ett hantellyft på gymmet. Själv kom jag på att det dessutom var ganska intressant att bli varse vilka tankar och teman som ständigt återkommer.

Vad har du själv för tips som underlättar för att göra meditation till en daglig vana? Du får gärna dela med dig av vinsterna du upplevt med meditation för att inspirera.

Källor:
Ben-Shahar, T. (2007) Happier. Learn the secrets to Daily Joy and Lasting Fullfillment, Licht & Burr Literary Agency
Nilsonne, Å. (2009) Mindfulness i hjärnan, Natur & Kultur

Feliks Wallenrodhe
Psykologstudent

Grönt är skönt?

torsdag, maj 12th, 2011

19lede-600

I föreläsningen som jag länkade till igår berättar Ed Diener att Gallups undersökningar tyder på att människor som bor nära grönområden och parker är lyckligare än människor som bor i storstadsbetongen.

Samma mönster visade sig när jag tittade på andra datamaterial. I både European Social Survey och i den svenska SOM-undersökningen har människor som bor på landsbygden ett högre välbefinnande än de som bor i tätorter eller storstäder. Detta tyder tyder inte bara på att den sociala miljön har betydelse för hur vi mår utan också den naturliga miljön. Kanske har vi lättare att leva i nuet när vi befinner oss nära naturen?

Filip Fors (www.filipfors.se)

Ed Diener om vad som behövs för att leva ett lyckligt liv

onsdag, maj 11th, 2011

Lyckoforskningens urfader Ed Diener intervjuas i en serie klipp om lyckoforskningen på youtube. Sevärt!

Filip Fors (www.filipfors.se)

Depression – ett inflammationstillstånd??

söndag, maj 8th, 2011

En ny studie pekar på depression som ett inflammationstillstånd. Forskare i Lund har nämligen sett att ämnet  interleukin-6 (IL-6), som ökar vid inflammationer, finns i högre koncentration hos de patienter som försöker ta sitt liv, än hos friska individer. De som hade gjort våldsamma självmordsförsök visade sig ha extra höga halter av interleukin-6.  Ingen helt ny teori egentligen, men den här gången lanserar de idén att depression kanske ska behandlas med antiinflammatoriska läkemedel (typ värktabletter) i fortsättningen.

Vad ligger Bakom inflammationen?
Personligen hade jag tyckt att det hade varit betydligt mer intressant om man hade vågat tänka steget längre och skrapa under ytan för att se vad som gömmer sig där under! Varför får vi egentligen problem med inflammationer?  Uppstår inflammationer bara för att våra kroppar vill jävlas med oss i största allmänhet? Nej med största sannolikhet inte. 😉  Så OM det nu stämmer att depression är ett inflammationstillstånd, vad skulle då kunna vara orsaken till att det har blivit en inflammation där från första början?

Kan det tänkas vara något i vår livsstil som triggar en inflammation? Äter vi en kost som bäddar för inflammationer? Eller saknar vi kanske ett eller flera näringsämnen som kroppen behöver för att se till att reglera inflammatoriska processer?

Omega-3 och zink –  antiinflammatoriskt och antidepressivt
Omega 3-fettsyror t.ex. är högintressanta i sammanhanget. För mycket Omega 6 i förhållande till Omega 3 bäddar nämligen för inflammationer. Omega 6 (som margariner ofta är rika på) triggar inflammationer medan Omega 3 från främst fet fisk behövs för att stänga av dem.

salmon

Omega 3-tillskott i en specifik balans har också som av en händelse,  i studier visat sig vara verkningsfullt både vid depression samtidigt som det har visat sig ha en antiinflammatorisk effekt. Så varför inte tänka steget längre då och se över patienternas fettsyra-balans?  De flesta deprimerade personer som jag har träffat på har t.ex. haft tydlig brist på Omega 3 med blandade symtom pg.a. detta. Vi har knappast fått en inflammation i hjärnan för att vi har paracetamol-brist. 😉

Ett annat ämne som jag också har skrivit om i ett inlägg här tidigare på bloggen är mineralet zink. Zinkbrist inte bara bäddar för depression, utan zink har också visat sig förbättra humöret hos deprimerade personer och verkar också enligt forskning samtidigt kunna  motverka inflammationer. Hmm…ett intressant samband, inte sant? 🙂

I övrigt kan man också reflektera kring att för mycket snabba kolhydrater,  socker,  och friterad skräpmat bäddar för inflammationer. Likaså stress anses öka risken för inflammationer.

Hämma symtom eller söka efter roten till problemen?
Tänk om fler läkare och psykoterapeuter började intressera sig lite mer för vad deras patienter egentligen äter för kost och kan tänkas ha för eventuella brister och behandla dessa, istället för att lägga allt krut på att hämma symtom med olika läkemedel!?

För tänk er att vi snart kanske bara behandlar en depression med antiinflammatoriska läkemedel, samtidigt som vi totalt struntar i att behandla de näringsbrister eller livsstilsfel som kanske har orsakat inflammationen från första början.
Hur hållbar är då den lösningen i längden?…

Kram / Boel Björkenwall
Auktoriserad Hälsorådgivare
————————————-
http://www.viability.se
boel@viability.se

Spara inte på komplimangerna

lördag, maj 7th, 2011

Tidningen City

I gårdagens City (sidan 8 ) tar jag upp vikten av att ge komplimanger och lite tips kring detta. Vad tycker du? Är vi för dåliga på att ge komplimanger i Sverige?

Ludvig Lindström

Nej till ökad lycka som politiskt mål

torsdag, maj 5th, 2011

Nej till lycka

Riksdagen röstade igår inte helt oväntat ner miljöpartisten Lise Nordins motion om ”Ökad lycka som politiskt mål”. Jag tycker dock det är bra att frågan överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen och jag är övertygad om vi kommer se betydligt mer av lycka och lyckoforskning inom politiken inom den närmsta framtiden. Vad tror du?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om lyckalyckoforskning och politik.

Ludvig Lindström