Archive for november, 2010

Sluta dagdröm!

fredag, november 12th, 2010

Otäck dagdröm

I en artikel i dagens DN presenteras en omfattande studie som visar, tvärt emot vad kanske många trott, att vi blir olyckliga av att dagdrömma. Och det är inte lite tid som vi i snitt ägnar oss åt den här aktiviteten. 46,9% av vår vakna tid snittar vi på! Enda tillfället när vi inte dagdrömmer är när vi har sex (vore ju rätt oförskämt mot partnern).

Istället för att låta våra tankar vandrar omkring borde vi oftare fokusera och koncentrera oss på nuet. Har du några fokuseringstips att dela med dig av?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , lyckoforskning och dagdrömmar.

Ludvig Lindström

”The negativity bias”

torsdag, november 11th, 2010

Tänk positivt!

”The negativity bias” är ett välkänt psykologiskt fenomen som ibland dyker upp inom lyckoforskningen. Med ”the negativity bias” menas att vi ägnar mer uppmärksamhet och lägger större vikt vid negativa upplevelser än andra sorters upplevelser. Om jag går till mig själv och tänker tillbaka på min skoltid så är det många taskiga kommentarer och handlingar från andra elever som mest etsat sig kvar i minnet, trots att jag upplevde skoltiden som ganska rolig och genom åren blev mycket mer positivt bemött än negativt.

Mycket verkar tyda på att grunden för ”the negativity bias” uppstod som en förutsättning för människans överlevnad. Överlevnaden berodde nämligen mycket på att hon kunde upptäcka faror och hot på ett så tidigt stadium som möjligt för att sedan kunna ta sig ur situationen. Därför var det av stor vikt att komma ihåg sådant som på ett eller annat sätt orsakat en själv eller någon annan skada, så att man kunde undvika detta i framtiden.

Kanske kan jag ha en viss nytta av att en del av de tråkigheter som drabbade mig under skoltiden etsat sig kvar i minnet. Förhoppningsvis är jag idag bättre på att upptäcka och avvärja konflikter mellan andra barn som jag stöter på i min vardag.

Samtidigt är det viktigt att minska sin benägenhet till negativa tankar om man vill uppnå ett lyckligare liv. Meditation kan vara ett knep att ta till. Vad har du för knep?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om  och lyckoforskning.

Ludvig Lindström

Välbefinnandet ökar med åldern

tisdag, november 9th, 2010

Elderly-With-Degenerative-Disc-Disease

Tidigare forskning har pekat på att äldre, tvärtemot vad folk tror, faktiskt är lyckligare än yngre människor. I de flesta studier där man funnit detta samband har det dock rört sig om s.k. tvärsnittssamband där man bara undersökta skillnader mellan åldersgrupper. I en ny studie har man istället följt människor under livet för att se hur välbefinnandet förändras med åldern. Dessutom använde man den mest tillförlitliga metoden för at mäta välbefinnande ”Experience sampling”. Nära 200 personer fick gå runt med en handdator en gång per vecka vid tre tillfällen under tio års tid. Handdatorn pep till vid slumpmässiga tidpunkter varje dag och detagarna uppgav hur de kände sig.  Mycket riktigt ökade välbefinnandet med åldern, i alla fall upp till 60-70 års åldern där det sedan vände nedåt igen (se graf nedan). Antagligen på grund av försämrad hälsa.

Tidigare studier pekar på att människors personlighet förändras med åldern där speciellt kvinnor blir mer emotionellt stabila på ålderns höst. Förändringen av stabilitet är antagligen delvis vad som avspeglas i studien ovan. Vad denna förändring beror på är ännu inte helt kartlagt. Dock kan man tänka sig att livets skola lär oss att hantera motgångar och negativa händelser allt bättre. Under mina föredrag brukar äldre människor ofta säga att de med en stigande ålder insett att det är dumt att gå runt och älta saker. Att åldras innebär också att vi närmar oss döden, något som rimligtvis borde göra oss mer benägna att leva i ögonblicket och ta tillvara på den tid vi har kvar.

Det är också troligt att vi ägnar oss åt mer njutningsfulla aktiviteter ju äldre vi blir, i synnerhet när vi blir pensionärer. I en amerikansk studie fann man att ungefär hälften av välbefinnandegapet mellan pensionärerna och den arbetande befolkningen kunde förklaras av att pensionärerna ägnar sig år mer njutningsfulla aktiviteter.

eldary_wellbeing

Källa: Carstensen LL, m fl (2010) Emotional experience improves with age: Evidence based on over 10 years of experience sampling. Psychology and Aging

Filip Fors (www.filipfors.se)

Riksdagsmotion om ökad lycka som politiskt mål

fredag, november 5th, 2010

Lycka i riksdagen 

Återigen har rikstagsledamöter för Miljöpartiet lagt fram en motion om ökad lycka som politiskt mål. Tidigare har Max Andersson varit den som drivit frågan i riksdagen, men nu är det fler miljöpartister som hakat på. Vi i Charity International har även denna gång bidragit med råd och kunskap till motionen.

Motionen presenterar två förslag:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur lyckan i samhället ska kunna mätas regelbundet och att ett lyckoindex ska redovisas i likhet med BNP och övriga välfärdsindex.

Läs hela motionen HÄR och lämna gärna en kommentar om vad du tycker.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , lyckoforskning, Miljöpartietriksdagen och motioner.

Ludvig Lindström

Mer droger åt folket?

tisdag, november 2nd, 2010

Lycka?

Debatten har den senaste tiden gått varm om huruvida vissa typer av droger ska legaliseras eller inte. I den amerikanska delstaten Kalifornien folkomröstas det idag om ifall cannabis i mindre mängder för alla över 21 år ska legaliseras eller inte. I Sverige råder förbud – men ändå har drogen enligt Folkhälsoinstitutet används av var tionde svensk mellan 16 och 64 år.

Vad tror du? Hade Sverige blivit ett lyckligare land med drogliberalare lagar?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , droger och cannabis.

Ludvig Lindström