Archive for augusti, 2010

Nulycka och långtidslycka

måndag, augusti 16th, 2010

Daniel Kahneman talar om två olika sorters lycka (se tidigare inlägg på bloggen). Jag talar också om två sorters lycka och mina definitioner är annorlunda. Jag menar att det finns nulycka: härliga ögonblick som vi möter utan att vara föreberedda på det. Vi får höra ett fantastiskt musikstycke på radion. Det breda leendet från ett barnbarn. Doften av smultron när vi går längs stigen och när vi böjer oss kan vi plocka handen full. Åsynen av att gäng stolta fjällskivlingar i skogen.
Vet vi vad som ger oss nulycka kan vi styra vår tillvaro så att den drabbar oss oftare. Fler skogspromenader, fler möten med barnbarnen, mer musik.

Sedan finns det långtidslycka som vi har hela tiden utan att kanske inse det. En god utbildning som tillåter oss att ha ett spännande yrkesliv. En familj att älska. Ett hem. Tillräckliga kunskaper så att vi kan välja god och nyttig mat.

Vad skapar lycka? var nyss en rubrik på ledarsidan i Dagens Nyheter. Det var den amerikanske journalisten David Brooks som skrev om hur vi kan välja mellan två slags liv. Antingen det välplanerade livet när människan noga tänker efter vad som ska vara det övergripande syftet med hennes liv och sedan låter detta syfte bestämma hur hon ska fördela tid, kraft och talang. Det andra livet är oplanerat, styrt av kallelse. Man ser inte livet som projekt utan som styrt av frågor: Vad ska jag göra i denna situation? Vad krävs av mig i dag? Hur kan just jag, just nu, agera för att vara till störst nytta för samhället?
Vad för sorts liv man väljer åt sig styrs av ens personlighet. Båda sätten kan ge oss långtidslycka, det vill säga ett meningsfullt liv i samspel med familj och andra människor.

Görel Kristina Näslund

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Lyckliga poplåtar

söndag, augusti 15th, 2010

Happy Dance

Funderade häromdagen på bra låtar med orden ”happy” eller ”happiness” i titeln. En sökning på Spotify gav många resultat. Min favorit blir nog ”I’m So Happy” med Prince Phillip Mitchell. Låten var ledmotiv till TV-programmet Kobra för några år sedan. Blir på otroligt bra humör av den låten! 😀

Några fler låtar:

Happy – Rolling Stones

Happy Together – The Turtles

Oh Happy Day – The Edwin Hawkins Singers

Shiny Happy People – R.E.M.

och en på svenska: Ulf Lundell – Lycklig Man

Fler förslag? Och vilken låt gör er lyckligast? 😀

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

Ska djurens välbefinnande ges samma vikt som människans? Vad tycker svenskarna?

onsdag, augusti 11th, 2010

80279038

Det finns genom filosofihistorien två grundläggande synsätt på frågan.

Immanuel Kant menade att djurens välbefinnande inte har något värde utöver den nytta de skänker till människan.

“Animals are not self-conscious and are there merely as a means to an end. The end is man. […] Our duties
towards animals are merely indirect duties towards humanity.”

Jeremy Bentham menade att djurens välbefinnande bör ges lika hög moralisk vikt som människors välbefinnande.

the question is not, Can they reason? nor, Can they
talk? but, Can they suffer?

Men vad tycker folk i allmänhet om frågan? En ännu icke-publicerad studie av ett representativt urval av ca 1000 svenskar tyder på att de flesta människor har en moraluppfattning som liknar Benthams. Författare till artikeln är Olof Johansson Stenman, Professor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Undersökningen visar att 49 procent anser att människors och djurs lidande bör ges samma vikt. 3 procent hävdar att djurens lidande ska ges högre vikt. 30 procent anser att djurens lidande bör ges något mindre vikt. 13 procent anser att djurens lidande bör ges betydligt mindre vikt. 4 procent anser att djurens lidande inte bör ges någon vikt alls eller enbart som ett medel för människans välbefinnande.

Slutsatsen är alltså att de allra flesta svenskar verkar hålla med Bentham om att djurens välbefinnande är något vi i hög grad bör ta hänsyn till. Det är därför inte konstigt att avslöjandena om missförhållanden på svenska minkfarmar väcker en så stor uppmärksamhet.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

Distanskurs om lycka, livskvalitet och lyckoforskning

tisdag, augusti 10th, 2010

531939033_188a4966c7

I höst kan man läsa en kurs om lycka, livskvalitet och lyckoforskning vid Umeå Universitet. Kursen som är på grundnivå heter ”Lycka och elände” och omfattar 7,5 hp. Undervisningen är helt internetbaserad så du behöver inte bo i Umeå för att läsa kursen. Läs mer om kursen här och gör en anmälan till kursen här.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Lyckomyt 1: Du måste ha en partner för att vara lycklig

lördag, augusti 7th, 2010

oldercouple

I Aftonbladet fördes nyligen en debatt om huruvida singlar är olyckligare än individer som har en partner. Lyckoforskningen bekräftar i de flesta fall detta antagande. I genomsnitt tenderar singlar att vara något olyckligare än sambos och gifta, inte i alla studier men i de flesta. Men som så ofta när vetenskapliga resultat tolkas blandas ett ”samband” ihop med ett ”starkt samband”. Låt oss undersöka hur mycket lyckligare personer med en partner är istället för att bara fråga oss om de är lyckligare. Låt oss även undersöka de studier som inte funnit något samband.

Tyvärr har de flesta studier inte undersökt partnerskap i sig utan istället effekten av samboskap och giftermål. Men då de flesta som har en partner lever som sambo eller är gifta ger dessa studier ändå en bra bild av sambandet. Jag undersökte skillnaden mellan singlar och sambos både i Sverige och i övriga  Europa och fann en skillnad på bara 0,4-0,5 enheter på en 11-gradig skala för både livstillfredsställelse och känslomässigt välbefinnande. Skillnaden ligger i linje med flera andra studier. Individer i en parrelation är alltså i genomsnitt något lyckligare men inte mycket.

Vidare, i en artikel från 2006 analyserade några forskare hur människors grad av nöjdhet med livet förändras när de flyttar ihop med en partner samt när de gifter sig. Som vi kan se i grafen nedan sker i genomsnitt en liten ökning av livstillfredsställelsen när individerna flyttade ihop med en partner men effekten är otroligt liten. I genomsnitt 0.183 enheter nöjdhet på en 10-gradig skala. Som vi kan se ökar sedan nöjdheten med livet vid giftermål för att sedan gå tillbaka igen till samma nivå som när individerna ingick ett samboskap.

marraige_german

Ett ännu mer slående resultat fann Kahneman m fl när de undersökte välbefinnandet under dag hos drygt 900 kvinnor i Texas. Förutom att undersöka graden av positiva och negativa känslor hos individerna bad forskarna även kvinnorna att uppskatta hur stor del av gårdagen de var på dåligt humör. Vid sidan av ett göra en uppskattning av det egna humöret fick kvinnorna även uppskatta humöret för singelkvinnor över 40 år  kontra kvinnor över 40 som har en partner. Som vi kan se i grafen nedan trodde kvinnorna att singelkvinnor i genomsnitt var på sämre humör under en dag. I realiteten fann dock forskarna inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Singelkvinnorna hade inte ett sämre humör än kvinnorna som hade en partner.

women40plus

Resultatet ovan har bekräftats i nyare studier av både amerikanska och franska kvinnor. I en av dessa studier fann forskarna även en förklaring till resultat. Singelkvinnor har visserligen ingen partner de kan umgås och ”gosa” med men de har istället mer tid till andra njutningsfulla aktiviteter. Den viktigaste förklaringen är att singelkvinnor spenderar mer tid på att umgås med vänner. Detta kompenserar i hög grad att de saknar en partner. Singelkvinnorna spenderar även mindre tid på tråkiga sysslor som hushållsarbete. Slutsaten som forskarna drar är att singelliv och partnerliv i genomsnitt innebär såväl nackdelar som fördelar för välbefinnandet och att dessa i genomsnitt tar ut varandra.

timeuse_hasmate_hasnomate

Det finns fler möjliga  förklaringar till de små skillnaderna:

– Lyckan är i hög grad genetiskt betingad och vi anpassar oss snabbt till positiva livshändelser. Tvillingstudier har visat att vi i ganska hög grad ärver vår grad av lycka. Vissa människor föds med rosenskimrande glasögon och mår bra nästan oavsett yttre omständigheter.

– ”Ett lycklig kärleksrelation är det bästa man kan ha, en olycklig kärleksrelation är det värsta man kan ha””. Hur lycklig man är i en relation beror i hög grad på hur bra relationen är. Man finner stor variation från genomsnittet i studierna av singlar och sambos/gifta. Detta innebär att vissa förmodligen lever i en dålig relation som de blir olyckligare av och att vissa lever i en bra relation de bli lyckligare av. I genomsnitt tar dessa effekter ut varandra, därav det svaga genomsnittliga sambandet.

– Hur viktigt det är att ha en partner kan bero på vilken personlighet man har. Personer som är känslomässigt instabila kan ha ett större behov av den trygghet som en parrelation kan ge.

– De svaga sambandet man ser i studierna beror på en urvalseffekt. De som är singlar har själva valt detta eftersom de trivs bäst med det. De som vill ha en partner har själv valt detta därför att de trivs bäst med en relation.

– De lyckliga singlarna lever på hoppet om att träffa någon snart. De håller uppe sin lycka eftersom de vet/tror att singellivet bara är en övergångsfas till en relation.

Varför tror vi då att det är väldigt viktigt att ha en partner trots att forskningen tyder på att det inte har någon stor genomsnittlig betydelse? Här är några tänkbara förklaringar:

– Inom psykologin brukar man skilja mellan ”Wanting” och ”Liking”. Det vi eftersträvar är inte alltid det som gör oss lyckliga. Vi är evolutionärt programmerade för att sprida våra gener vidare inte för att bli så lyckliga som möjligt. Vi är därför starkt motiverade att söka en partner trots att det inte nödvändigtvis gör oss lyckligare. Rosenskimrande kärlekshistorier i sagor, filmer, tv-serier och reklam spär på denna motivation.

– Fokuseringsillusionen: Forskningen har funnit att räcker med att tänka på en sak för att vi ska överdriva dess betydelse för vår lycka. När vi tänker på hur det vore att vara tillsammans med någon fokuserar vi överdrivet mycket på hur en relation förändrar livet. Vi glömmer bort att livet för såväl singlar som personer som har en partner till den största delen liknar varandra. De arbetar, tränar, grubblar, ser på TV, umgås med släkt och vänner, ägnar sig åt hobbies osv. Visst lever man olika liv men livet ser trots detta ganska lika ut på de flesta områden. Inte minst glömmer vi alla andra faktorer som är viktiga för lyckan: aktiv fritid, vänskapsrelationer, ett roligt jobb, fysisk aktivitet, mental träning och så vidare.

– När vi tänker på hur olika levnadssituationer påverkar vår lycka tänker vi på övergångar istället för på permanenta tillstånd. Vi tänker på hur det känns att träffa en partner istället för hur det känns att leva med en partner. Vi tänker på hur det känns att bli singel istället för hur det känns att vara singel. Vi glömmer bort att förälskelsen minskar och att en anpassning sker på samma sätt som vi lätt glömmer att bedrövelsen efter en brusten relation går över.

Min egen slutsats är att de allra flesta kan vara väldigt lyckliga som singlar och att en relation i sig inte är det viktigaste utan snarare att i så fall uppnå en bra relation. Praktiska tips för att uppnå detta kan man läsa i forskningen kring parrelationer. Bra självhjälpsböcker baserade på forskning är exempelvis den här och den här boken.  🙂 För de som känner sig olyckliga på grund av singellivet finns några bra tips här. 😀

Enjoying the sun

Källor:

Zimmermann m fl (2006) Happily ever after? Cohabitation, marriage, divorce, and happiness in Germany,  Population and Development Review.

Kahneman  m fl (2006) Would you be happier if you were richer? A focusing illusion, Science.

E Diener m fl (2010) International Differences in Well-Being (bok).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

10 vanliga myter om lycka

lördag, augusti 7th, 2010

50myths

Inspirerad av den briljanta boken: ”50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior” kommer jag, med start idag, skriva 10 inlägg om 10 vanliga myter om lycka. Det kanske mest intressanta med vetenskapen är när våra intuitiva föreställning om hur världen fungerar kastas omkull. Lyckoforskningen utmanar ofta vårt ”sunda förnuft” och ifrågasätter många föreställningar om vad som gör oss lyckliga.   Som vetenskapsteoretikern Karl Popper så elegant formulerade det: ”Science must begin with myths, and with the criticism of myths.”

Filip Fors (www.filipfors.se)

Singel eller partner?

tisdag, augusti 3rd, 2010

Lycklig singel?

Aftonbladet hade igår en stor avdelning som handlade om kärleksrelationer och singelskap. Läs vad vår lyckobloggare Filip Fors anser om att vara singel ur ett lyckoperspektiv: http://www.aftonbladet.se/debatt/article7560707.ab.

Hur är det med er lyckobloggsläsare; upplever ni er generellt som lyckligare när ni har en partner jämfört med när ni är singlar?

Ludvig Lindström