Archive for maj, 2010

Lyckan sprider sig genom de sociala nätverken

tisdag, maj 11th, 2010

Ludvig refererade tidigare till en amerikansk studie som studerat sociala nätverk och hur lyckan sprider sig i upp till tre led. I videon ovan berättar Nicholas Christakis mer om sina fascinerade nätverksanalyser och hur inte bara lycka utan även altruism, övervikt och andra saker sprider sig genom nätverken.

Filip Fors

Meningen med livet: Att maximera lyckan?

lördag, maj 8th, 2010

Meningen med livet

Finns det nån mening med livet och i så fall vad är denna mening? Dessa frågor har vi människor brottats med i årtusenden och det kommer vi säkert fortsätta att göra så länge vi existerar. Just nu brottas jag ovanligt intensivt med dem då jag är mitt uppe i distanskursen ”Livets mening”, en av många intressanta kurser vid Högskolan i Skövde där ju för övrigt årets Lyckokonferens ska gå av stapeln.

Så har då kursen hjälpt mig närmare svaren på livets gåtor? Njä, inte direkt. Däremot har jag fått ett vidare perspektiv kring några av de olika föreställningar som funnits om livets mening genom historien. Här följer en kort sammanfattning:

John Kekes, Susan Wolf och Alfred Ayer menar att det inte finns någonting objektivt som kan sägas vara meningen med livet. Nietzsche förnekar helt att det skulle finnas en mening. Arthur Schopenhauer och Emil Cioran är inne på samma spår men lägger mest krut på att övertyga en om att livet bara är en stor pest och pina. Epikuros kontrar med att man framförallt bör undvika smärta. Vi bör inte sträva efter lust, utan frånvaron av olust. Enligt Albert Camus har våra liv inget värde, utan värde är något som vi själva måste skapa och addera till livet. Leo Tolstoy verkar mena att lycka kräver en tro och att en tro ger dig en mening och ett syfte med livet.

Trots alla visa ord håller jag mig nog fortfarande till den filosofi jag hade innan kursens start. Fram tills dess att någon vetenskapligt bevisat att det finns någon högre mening med varför vi finns till så utgår jag ifrån att det inte finns någon. Däremot finns det en mening, eller en drivkraft om man så vill, för enskilda individer att göra sina liv så lyckliga som möjligt. Gemensamt för alla oss kännande levande individer verkar ju vara att vi strävar efter att öka vår lycka och minska vårt lidande. Ja, jag tror även att dödsmetallanhängare, revisorer och handbollsmålvakter verkar i denna riktning 🙂

Blir den moraliska konsekvensen av detta att sträva efter att maximera differensen mellan den sammanlagda lyckan och det sammanlagda lidandet i den verklighet vi känner till; eller lite förenklat uttryckt, att göra universum så lyckligt som möjligt?

Ludvig Lindström

Lyckogenen

fredag, maj 7th, 2010

Vilka gener som påverkar det subjektiva välbefinnandet är ännu inte helt kartlagt men forskarna har lokaliserat en gen som har betydelse för graden av personlighetsdraget Neuroticism, alltså tendensen att ofta uppleva negativa känslor. I den korta videosnutten ovan pratar  Dean Hamer om hans forskning kring detta.

Filip Fors

Den lyckliga hjärnan

torsdag, maj 6th, 2010

brain

De mest uppmärksammade delarna av lyckoforskningen är social- och personlighets- psykologiska och visar på statistiska korrelationer mellan drag som t.ex. ett samhälles jämlikhet eller en persons utåtriktadhet och deras nivåer av välbefinnande. Korrelationerna är aldrig fullständiga, och konstigt vore annars när det rör sig om så komplexa system med så många inverkande faktorer. (Kort sagt: Om det finns en stark korrelation förskjuts förklaringsbördan: varför är du, som är så utåtriktad, inte lycklig?).

För att ta sig från korrelation till en etablerad kausal förklaring (jämlikhet, utåtriktadhet orsakar välbefinnande) och därmed en mer fullständig bild av hur lycka uppstår och bättre förutsättningar för att effektiva ingrepp, behövs något ytterligare. Allra helst möjligheten att manipulera alla tänkbara faktorer, men åtminstone en rimlig mekanism som leder från fenomen av det ena till det andra slaget. När det gäller lycka är det uppenbart att många av de centrala mekanismer vi behöver utforska utspelar sig i våra hjärnor.

Vi (åtminstone jag) låter oss ofta imponeras av modern hjärnforskning. En särskild lättnad kan märkas hos människor som tidigare varit skeptiska till psykologisk forskning när hjärnforskare levererar resultat från väldesignade studier utförda med sofistikerad utrustning. Det ser pålitligt ut. Även, kanske särskilt, när dessa resultat inte ger direkta svar på frågorna – vi kan inte säga, än, precis hur lycka uppstår men här är vad vi kan säga, tills vidare. Vi kan inte säga, än, precis vad lycka är, men här är en uppsjö processer som pågår som helt klart har någonting med saken att göra.

Detta är en viktig del av att ”göra vetenskap” av frågor som tidigare diskuterats på ett mer vagt, i dess vulgärmening ”filosofiskt”, sätt: vi ändrar våra frågor till någonting vi faktiskt kan studera. Vi preciserar våra definitioner, hypoteser och teoretiska önskemål tillräckligt väl för att svar ska bli möjliga och testar dessa – deras lämplighet beror på vad de kan förklara.

En samling av den bästa forskningen på området finns nu tillgänglig i en volym redigerad av Morten Kringelbach och Kent Berridge under namnet ”Pleasures of the Brain”. Den ger en god bild av den pågående forskningen, och av vilka frågor som för tillfället undersöks och diskuteras och vilka framsteg som gjorts. Den inledande texten ”Fundamental Pleasure questions” är en paneldebatt och ger en uppfriskande ärlig bild av vilka oenigheter som kvarstår, vilka antaganden som görs och vilka möjligheter och begränsningar en neurovetenskaplig approach till lyckan (eller det mer snävare ”Pleasure”) har.

David Brax

Lycka eller verklighet?

tisdag, maj 4th, 2010

477930_60837815

Forskare i Danmark utforskar möjligheterna att utveckla lyckopiller baserat på hur hjärnan fungerar. Datorspel, som det med det talande namnet Second Life, ger utövaren en chans att leva ut, eller leva om, i en fabricerad värld som är så pass givande att miljontals användare hellre spenderar tid i spelet än den konkurrerande verkligheten. Spelet har till och med sin egna valuta. Möjligheten till att arbeta i spelet och leva på inkomsterna är verklighet.

Tänk dig att du står inför ett val; första alternativet är att tills du dör leva i en fiktiv värld, men glömma bort att den påhittande världen inte är verklig och leva resten av ditt liv i fullkomlig njutning. Här får du allt du behöver för att må bra oavsett om det är sorbéefterrätt i överflöd avrundande med djupa diskussioner i gott (fiktivt)sällskap eller utmaningar och kamp. Du kommer leva resten av ditt liv omsvept och plaskande i positiva känslor och symbolen för detta val är det blåa pillret framför dig. Det andra alternativet är det röda pillret. Denna kapsel är den blåas motsats; den gör att du, med kropp och medvetande, fortsätter precis som vanligt i den värld som ger dig upplevelser och minnen av varierande nivå (och kanske till och med kvalitet).

Vad väljer du och varför?

Är meningen med livet att uppleva enbart positiva känslor – Det blåa pillret. Ifall du tycker att lycka, eller meningsfullhet behöver vara förankrat i verkligheten för att vara värdefull – Verkligheten.

Detta inlägg är en del ur föredraget ”Vad är lycka?”.

Erik Fernholm

Grundare, Lyckoaktivist.se

Filip och Jesper i Fråga Doktorn

tisdag, maj 4th, 2010

Igår gästade våra lyckobloggare Filip Fors och Jesper Östman programmet Fråga Doktorn på SVT. 25.22 in i sändningen pratas det om lycka, lyckoforskning och om att tanken på att inte ha huvudvärk kan göra dig lycklig 🙂

Se klippet här:
http://svtplay.se/v/1986906/fraga_doktorn/del_14_av_18

Filip och Jesper i Fråga Doktorn

Ludvig Lindström

Bengt Brülde i TV4 nyhetsmorgon

söndag, maj 2nd, 2010

Idag var Bengt Brülde gäst på TV4 nyhetsmorgon. Bengt pratade om lyckoforskningen och hans nya bok.  Klippet finns att se här:

http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1621522&selId=1.923808&currPage=1

Filip Fors (www.filipfors.se)