Archive for mars, 2010

Kurs i personliga lyckostrategier! Vecka 3 – Mindfulness

tisdag, mars 16th, 2010

2010.03.15 Mindfullness Martin 003
I veckan testar vi på mindfulness! 🙂 Som en introduktion till veckans tema föreläste Martin Södermark om mindfulness igår på Universitetet (på bilden t.h.). Martin är snart färdigutbildad psykolog som har studerat psykologi i både Costa Rica och Sverige i snart 6 år. Han har sedan långt tillbaka varit engagerad inom buddhism samt spirituell meditation och under se senaste åren utvecklat ett brinnande intresse för Mindfulness och psykoterapi.

Lyubomirsky tar inte upp Mindfulness specifikt, däremot kan ni läsa mer om att leva i nuet i Kapitel 7, vidare tas meditation upp i kapitel 9.En kort introduktion till mindfulness via nätet hittar du här.

Veckans uppgift som Martin gav är att praktisera medveten närvaro under en aktivitet varje dag. Det kan vara samma aktiviteter varje dag eller olika aktiviteter under veckan, välj själva vad som passar bäst. När du praktiserar mindfulness, försöka att rikta din uppmärksamhet mot den aktivitet du håller på med och var närvarande. Det gör inget om tankarna glider iväg, det är helt normalt. Se tankarna, släpp dem och återgå till aktiviteten. Martin föreslog även att det kan vara bra att välja aktiviteter som inte är för svåra att praktisera medveten närvaro i.

Exempel på aktiviteter som Martin föreslog var:
Mindfulness vid…
måltider
tandborstning
diskande
promenader (mindful walking)
när du väntar på något/någon (breathing space)

Lycklig vecka!

Önskar

Feliks, Jesper, Filip och Lena

Sammanfattning av lyckokursens första vecka

lördag, mars 13th, 2010

gratitudes

I veckan testade lyckokursdeltagarna fyra olika lyckostrategier. Under måndagskvällen samlades man på campus och diskuterade hur lyckogörat fortgått. Övningarna var 1) tacksamhetsdagbok  2) uppmärksamma någonting du tar för givet 3) uttryck tacksamhet för andra och 4) formulera din bästa tänkbara framtid i skrift.

De övningar som deltagarna överlag ansåg gav mest, var de som av de flesta upplevdes som lite pirrigare och ovanliga. Det handlade om att föreställa sig och skriva ner sin bästa tänkbara framtid samt att ringa eller skriva vykort/ brev till en person som varit betydelsefull. Att skriva ner sin bästa tänkbara framtid gav för flera deltagare en del överraskningar, vissa saker framstod som mer viktiga än de tidigare trott när de enbart i tanken föreställde sig dem. Det lockade till leenden att läsa igenom vad man skrivit några dagar senare och det ger en tydlig bild att reflektera över och sträva emot i livet. Teman som deltagarna skrev om i framtidsbeskrivningarna var bland annat: familj, jobb, personlig utveckling och fritid.

Under diskussionen av övningen som handlade om att uttrycka sin tacksamhet för andra fick vi ta del av flera goda exempel, våra modiga deltagare gjort allt ifrån att ringa upp människor som stått dem nära och hjälpt dem framåt under viktiga delar av livet till att ringa gamla chefer och tacka för uppmuntran och stöd, Andra skrev vykort och brev till nära anhöriga där de beskrev hur tacksamma och glada de känner sig för att dessa människor finns i deras liv. Dessa och många andra härliga exempel delgavs och leenden spreds vid tanken på hur bra det känns att våga ta kontakt med med andra människor på det här sättet.

Sammantaget kände flera av deltagarna att det var lite nervöst att göra övningarna, i synnerhet att uttrycka tacksamhet till andra,  men det gav i slutändan mycket värme och glädje och i tanken har fler tacksamhetsbrev och samtal utformats, Kanske är det du som nu läser som lyfter luren och ringer?!! Att visa uppskattning kan vara mer betydelsefullt än du tror , både för dig och för den som du ringer eller skriver till! 🙂

Feliks, Lena, Jesper och Filip

”Goda” livsvillkor och lycka (del 1)

fredag, mars 12th, 2010

Money_Marriage

Häromdagen länkade jag till en TED-föreläsning av Daniel Kahneman här på bloggen. Ni som sett  Kahnemans föreläsning känner till att han pratade om två olika sorters lycka. Den ena typen av lycka brukar gå under beteckningen ”Livstillfredsställelse” och mäts vanligen genom att låta människor svara på frågor i stil med: ”Hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?”. Den andra typen av lycka skulle man kunna kalla ”upplevt välmående” och mäts bäst genom att fråga människor hur de känner sig från ögonblick till ögonblick. Hur förhåller sig då de båda lyckotyperna till yttre livsvillkor? Människor tror i allmänhet att yttre livsvillkor som exempelvis en hög materiell standard eller att ha en partner är viktigt för lyckan. När Kahneman började intressera sig för lyckoforskningen i slutet på 1990-talet fanns det nästan bara studier av livstillfredsställelse och liknande mått på lycka inom forskningsfältet. Det var redan på den tiden väl känt att sambandet mellan livstillfredsställelse och inkomst samt andra mått på ”gynnsamma” livsvillkor var svagt. Höginkomsttagare var mer nöjda med livet än låginkomsttagare, gifta var mer nöjda än singlar, men skillnaderna var inte överdrivet stora. Resultaten talade delvis emot antaget att gynnsamma livsvillkor var viktigt för lyckan men inte helt.

Kahneman var dock kritiskt till livstillfredsställelse som lyckodefinition. Han föredrog den klassiska hedonistiska definitionen av lycka, att lyckan är detsamma som summan av hur vi mår från ögonblick till ögonblick snarare än hur vi bedömer våra liv i största allmänhet. Kanske mår låginkomsttagarna väldigt dåligt  i vardagen men säger att att är nöjda med livet ändå eftersom de har så låga anspråk? Kahneman misstänkte att de yttre livsvillkoren som exempelvis inkomst och civilstatus skulle ha större betydelse för det upplevda välmåendet än för livstillfredsställelsen. För att undersöka saken drog han igång en stort forskningsprojekt som skulle vara i mer än 10 års tid.

Idag har resultaten från flera studier i projektet publicerats och de pekar alla i samma riktning. Gynsamma livsvillkor har inte större betydelse för det upplevda välmåendet, det visade sig vara precis tvärtom! I en studie mätte forskarna det upplevda välmåendet under en dag för 800 kvinnor i USA och Frankrike och frågade även kvinnorna hur nöjda de var med livet i största allmänhet. Urvalet var överlag representativt för befolkningarna i de båda länderna i termer av livsvillkor, således hade vissa kvinnor höga inkomster och andra låga, vissa var gifta andra var singlar o s v. När resultaten analyserades framstod ett slående mönster. Precis som i alla tidigare studier fann de att kvinnor med goda livsvillkor var mer nöjda med livet. Sammantaget förklarade ”goda”  livsvillkor ca 20 procent av variationen i kvinnornas livstillfredsställelse, men när de analyserade hur stor del av det upplevda välmåendet som kunde förklaras av dessa livsvillkor sjönk förklaringsgraden till ca 2 procent. Nästan inget av skillnaderna i kvinnornas välmående från ögonblick till ögonblick kunde således förklaras av deras yttre livsvillkor. Förvånande?

godalivsvillkor_lycka
Tabllen ovan visar sambandet (korrelationen) mellan olika livsvillkor och livstillfredsställelse respektive välmående. I nästa inlägg ska jag gå in på tänkbara förklaringar till resultaten.

Källa:
E Diener, JF Helliwell, D Kahneman Eds. (2010) International Differences in Well-Being

Filip Fors (www.filipfors.se)

Två sorters lycka och skillnaden mellan dem

torsdag, mars 11th, 2010

Filip Fors (www.filipfors.se)

Är bilen en pina?

onsdag, mars 10th, 2010

sadcar

Råkade idag komma över den här studien, publicerad på Svenska Dagbladet i november 2008: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stall-bilen-bli-lycklig_2047213.svd

Den säger att vi blir lyckligare av att ställa bilen och istället ta bussen eller gå. Spontant tycker jag det känns väldigt konstigt, men jag har aldrig haft någon bil så jag har inte riktigt något att jämföra med. Någon som gjort sig av med bilen och känt lyckoruset komma smygande? 🙂

Ludvig Lindström

Jo, vi KAN bli lyckligare av att spendera pengar

tisdag, mars 9th, 2010

Igår skrev Expressen om en studie där forskare vid Cornelluniversitetet i Ithaca, USA, har kommit fram till att vi faktiskt kan bli lyckligare av att spendera pengar. Men vi blir enligt forskarna bara lyckligare OM pengarna läggs på upplevelser såsom resor, spa-upplevelser mm. istället för på prylar! Prylarna gav (som vi skrivit här tidigare) endast kortvarig lycka medan glädjen över upplevelserna faktiskt snarare ökade med tiden.

resebild
Egentligen ganska logiskt. En upplevelse berikar och ger härliga minnen. Själv har jag alltid hellre blivit rik på upplevelser än på prylar. Om jag har pengar över så brukar de förr eller senare läggas på en resa. Och den resan lever jag på länge efteråt! 🙂 Upplevelser ger mig nya perspektiv och berikar mig på ett sätt så att de blir som en del av mig, och den jag är. Jag kan själv tänka tillbaka på resor eller roliga saker jag gjorde för tio år sedan och bli glad när jag minns hur det var.  Och många kan väl känna igen sig i hur roligt det kan vara att sitta och prata gamla rese-/eller lumpar-minnen med en kompis som man upplevt mycket tillsammans med!

Men ett undantag!

Men i studien upptäckte man också att det fanns ett litet undantag från ”regeln” om att prylar inte ger långvarig lycka. Och det gällde prylar som var gjorda för att just ge oss olika upplevelser.  T.ex.  skivor med skön musik eller faktiskt (och här biter jag mig själv lite i svansen eftersom jag i ärlighetens namn har varit mer övertygad om motsatsen); En platt-tv.  En klurig sak dock är att det samtidigt finns studier som visar på att det tillstånd som genomsnittsmänniskan har när han/hon tittar på tv är att likna vid en liten svag depression.

Så här talar resultaten faktiskt lite emot varandra.  Å ena sidan blir vi glada av platt-tv:n, men å andra sidan riskerar vi att bli lite smådeppiga av att titta på den.  Är det meningen att den bara ska sitta där på väggen utan att vi ska kolla på några program? 😉 Vrid och vänd gärna lite på frågan och berätta vad ni läsare tror här! 🙂

Kram / Boel – som är fullkomligt övertygad om att hon just nu blir lyckligare att gå ut på en morgonpromenad i solen än av att parkera framför tv:n. 😉

—————————————-
boel@viability.se
http://www.viability.se

Kurs i personliga lyckostrategier! Vecka 2

måndag, mars 8th, 2010

growth

Kursen i personliga lyckostrategier fortsätter! 🙂 Veckans tema är att hantera negativt tänkande, stress och motgångar. Vi utgår från kapitel 6  i Sonja Lyubomirskys bok ”Lyckans Verktyg”.  Veckan uppgift är att testa följande lyckostrategier under tre av de sju närmaste dagarna:

Lista och använd distraktionsmetoder (1 dag)

Distraktion är en effektiv metod för att ta sig ur fruktlöst ältande och rikta uppmärksamheten mot något mer positivt. Brainstorma fram en lista på olika distraktioner du kan använda dig av när du ältar saker. Skriv ner distraktioner som passar till olika situationer och platser. Försök sedan att använda distraktionerna på listan under veckan som följer. Exempel på distraktioner kan vara fysisk träning, att läsa en bra bok eller att städa skrivbordet osv. Försök undvika ”ohälsosamma” distraktioner som exempelvis tröstätande.

Skriv ett förlåtelsebrev (1 dag)

”Att hålla fast vid sin ilska är som att bära omkring på ett stycke hett kol i väntan på att kasta det på någon annan.” är ett känt citat av Buddha. Att lära sig förlåta andra människor kan ofta ge positiva effekter på vårt välmående. Nästa uppgift i veckan är att skriva ett förlåtelsebrev (se sid. 166-167).

– Beskriv i detalj på vilket sätt du blev sårad.
– Tala om hur du önskar att personen hade betett sig i stället.
– Beskriv tydligt att du förlåter och förstår varför personen gjorde som den gjorde.
OBS! Välj något du känner att du kan förlåta.

Ifrågasätt negativa tankar (1 dag)

Våra tankar har en stor påverkan på hur vi känner oss, negativa tankar leder inte sällan till negativa känslor. En klassisk metod för att minska negativt tänkande är att ifrågasätta sanningshalten i de negativa tankarna. En effektiv teknik för att göra detta är Martin Seligmans ABCDE-metod (se sid. 159-160). Välj ut en negativ händelse som du brukar tänka på och använd Seligmans metod för att bestrida de negativa tankar som händelsen utlöst. Du kan ladda ner en mall att utgå ifrån här. Nedan följer ett exempel:

Motgång (Adversity): Vad är det för problem eller motgång du drabbats av?
”Min bästa vän har inte ringt mig på tre veckor”

Övertygelse (Beliefs): Vilka negativa tankar har uppstått på grund av problemet?
”Hon måste hata mig”, ”Jag är rädd för att hon tycker att jag är jättetråkig”

Konsekvenser (Consequences): Vad får problemet för konsekvenser för ditt välmående och ditt beteende?
”Jag känner mig värdelös och ensam”, ”Jag orkar inte gå på den där middagen i helgen”

Bestridande (Disputation): Ifrågasätt dina negativa tankar och försök komma på om det finns andra, kanske mer realistiska förklaringar till det som hänt.
”Kanske har min vän varit väldigt upptagen på sistone”, ”Hon kanske själv känner sig nere och väntar på att jag ska ringa”

Stimulering (Energization): Begrunda vilka effekter de mer optimistiska förklaringarna får för hur du känner dig.
”Jag känner mig bättre till mods och inte lika ensam längre”

Lycklig vecka! 😀

önskar

Feliks, Lena, Jesper och Filip

Minimalism, vägen till ett lyckligare liv?

onsdag, mars 3rd, 2010

Minimalism bildMinimalism handlar om att bli av med det onödiga. Att lämna plats och tid för det som verkligen leder till mer nytta och glädje. Kvalitet framför kvantitet.

En minimalistisk livsstil är inne igen. Jag skriver ”igen” eftersom vi egentligen har levt minimalistiskt under största delen av vår mänskliga existens. Jag menar, hur mycket prylar  och möbler kunde våra förfäder, jägare och samlare, bära med sig?  Vi levde i små hyddor, hade några få verktyg och vapen samt ett par klädesplagg. Möjligtvis någon smycke eller andra personliga saker som visade vem vi var och vart vi hörde. That’s it.

Minimalism var en viktig faktor för vår överlevnad. Mindre och enklare saker var lätt att flytta eller skaffa på nytt ifall de blev förstörda av andra människor, rovdjur eller naturkatastrofer. Det är först på senare tid som riktiga hus med riktiga möbler och prylar började byggas (och fyllas). Vi är inte förberedda på att äga mer än vi och vår familj klarar av att dra med oss. Hela stressfenomenet idag bygger på att vi har, gör och tänker mer än vi är skapta för att klara av.


Jag har flyttat några gånger de senaste åren och även om jag anser att jag är mer minimalist än de flesta i min omgivning, så blir jag ändå förvånad över hur många grejer jag har, varje gång det är dags att packa. Saker som ska slängas eller delas ut, saker som jag inte använder. De upptar plats och tar tid och energi att underhålla (och flytta).

Hur mycket saker behöver vi egentligen? Jag läste om människor som försöker leva med färre än 100 saker. Se länken:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1812048,00.html

De flesta av oss önskar/klarar inte av att leva med bara 100 saker, men det är principer bakom minimalismen som är viktiga och som alla kan ha nytta av. Genom att minimera och sluta skaffa det onödiga får vi mer tid och plats för det som är viktigt. Vi får mer glädje och upplever mindre stress över att behöva tjäna ihop, köpa, underhålla, försäkra, och så småningom köra i väg och sälja eller slänga saker. Japp, någon gång ska vi ändå bli av med allting.

Den som har flest saker när han dör vinner


Fyra principer för ett ”mer” minimalistiskt liv:

1. Börja med att inse att du redan har tillräckligt!

Om vi skulle skriva ner en lista över saker vi egentligen behöver så skulle den garanterat inte vara lång. En del grejer har vi bara för att vi förväntas ha dem. Vi vill helst ha det alla andra har, fast helst bättre (fler, större, dyrare, starkare, nyare)


2. Bli av med saker som du inte behöver/använder!

Det mesta som du inte har använt på ett par år kommer du troligtvis aldrig använda igen, och om du skulle behöva det någon gång går det alltid att låna, hyra, eller i värsta fall köpa på nytt (och sälja igen).


3. Sluta köpa nya saker som du inte verkligen behöver!

En populär minimalistisk metod för att undvika överkonsumtion  är att vänta några veckor innan man köper något. Forskningen visar att ”lust” att handla avtar med tiden och vi inser att vi egentligen inte behöver den där prylen längre, att det bara var en impuls.


4. Använd, ordna och underhåll det du redan har, dagligen.

Allt du redan har borde användas ofta och mycket, helst med glädje och närvaro. Det du har ska också ha sin plats, sitt egna lilla hem. Vänj dig vid att ställa tillbaka det du har använt (lättare skrivet än gjort). Stök skapar stress och obalans, medan fria ytor är lättare att hålla städade, och de ger oss en känsla av harmoni.

Att lycka inte handlar om det materiella har vi redan förstått här på Lyckobloggen. Nu gäller det bara att hitta nya vägar till det som egentligen gör oss lyckligare. Genom att följa de minimalistiska principerna kommer man en bit på vägen.

“The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.”

– Socrates

P.S. En passande låt: ”Sociaty av Eddie Vedder, soundtrack från filmen ”Into the wild”.

Se/Hör den här: http://www.youtube.com/watch?v=gYlgrLbsqAg

Armen Doslic
E-post: armen_doslic@hotmail

Kurs i personliga lyckostrategier! Vecka 1

måndag, mars 1st, 2010

smiley

Idag startade en åtta veckor lång kurs på temat ”personliga lyckostrategier” i Umeå. Kursen arrangeras av lyckoorganisationen Charity International och träffar hålls varje måndagskväll vid Umeå Universitet. Alla 20 platser på kursen är fyllda men för den som vill finns möjlighet att bedriva självstudier och följa kursen via distans här på bloggen.

Kursens upplägg baseras huvudsakligen på Sonja Lyubomirskys bok ”Lyckans Verktyg” och som tar sin utgångspunkt i vetenskapliga experimentstudier  . Ett nytt ”lyckotema” presenteras varje vecka. Temat för denna vecka är tacksamhet och positivt tänkande. Deltagarna fick till uppgift att utföra fyra lyckoaktiviteter under de närmaste sju dagarna. Testa du också! 🙂 Det är upp till dig själv att välja vilka dagar som passar bäst för de olika aktiviteterna under veckan men sprid ut dem på olika dagar. Nedan följer de fyra lyckoaktiviteterna:

Tacksamhetsdagbok (1 dag)
Skriv ned fem saker som du är tacksam för i livet. Du avgör själv vad dessa saker är. Det kan vara något trivialt som god glass men också något mer betydelsefullt som en god vän eller din familj.

Uppmärksamma något du vanligtvis tar för givet (1 dag)
Uppmärksamma under dagen en sak du inte vanligtvis brukar känna dig tacksam för i livet. Försöka att påminna dig själv om denna sak med jämna mellanrum under dagen.

Uttryck tacksamhet för andra (1 dag)
Välj en eller flera personer som du ringer/ skriver kort eller brev till/ sms:ar och berättar hur mycket du uppskattar dem. Det kan vara familjemedlem, partner, vänner eller en gammal lärare. Utmana dig själv även om det kan kännas lite pinsamt eller ”jobbigt” till en början.

Din bästa tänkbara framtid (1 dag)

Sätt dig ner en lugn stund och ägna 20 minuter till att föreställa dig och skriva ner ett bästa tänkbara scenario för hur du har det i framtiden, välj mellan 1, 5 eller 10 år fram i tiden. Försök att hålla ditt framtidsscenario någorlunda realistiskt men var inte heller blyg utan ta ut svängarna lite! Du kanske har fått just det där jobbet som du så gärna ville ha, eller partnern du alltid önskat eller kanske börjat engagera dig i ett viktigt projekt. Du kan skriva om hur ditt liv ser ut i största allmänhet men också välja ett speciellt tema exempelvis din bästa tänkbara framtida i relation till: arbete, fritid, romantik eller sociala relationer.

För att läsa mer om forskningen kring tacksamhet, positivt tänkande samt strategierna ovan rekommenderar vi att läsa kapitel 4 i boken Lyckans Verktyg av Sonja Lyubomirsky. En enkät för att utvärdera din dagliga lyckonivå finns att ladda hem här. Skriv ut enkäten och fyll i den i slutet av varje dag innan du går och lägger dig. Att fylla i enkäten tar ungefär 5 minuter. Enkäten kan du sedan använda för att utvärdera hur dina lyckonivå utvecklas över tid.

För er som vill följa kursen här via bloggen kommer vi avlägga en rapport varje tisdag kring vad som kommer fram i måndagkvällarnas gruppdiskussioner samt lägga ut veckans ”lyckouppgifter”.

Lycklig vecka! 😀

önskar

Feliks, Lena, Jesper och Filip (vi som arrangerar kursen)