Archive for januari, 2010

Om njutning i P1 idag

söndag, januari 10th, 2010

I dagens Filosofiska rummet diskuerar lyckobloggaren David Brax hedonismen tillsammans med filosofen Jeanette Emt och datorspelskonstruktören David Polfeldt. Programmen börjar sändas kl 17.03.

http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=793

Saxat från SR:s hemsida:

Kunskap, kärlek, vänskap och välstånd. Alla värden som väl de flesta människor eftersträvar. Varför? För att de skänker njutning.

Det är i alla fall den nyblivne doktorn i filosofi David Brax teori. I veckans Filosofiska rummet försöker han övertyga filosofen Jeanette Emt och datorspelskonstruktören David Polfeldt om detta, och om att hedonismen är en seriös etisk förklaringsmodell.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Lyckopolitiken och dess kritiker

fredag, januari 8th, 2010

Julian Baggini skrev häromdagen en tänkvärd artikel i the Independent om riskerna med att låta lyckoforskningen påverka politiska beslut. Det finns anledning att vara vaksam när staten gör anspråk på att påverka människors välbefinnande. Överhuvudtaget finns det anledning att vara vaksam när politiker använder sig av vetenskapliga resultat för att motivera ett beslut (särskilt när forskare är oense och man kan välja sina resultat och hävda att de ”stöds av forskning”. Se SvD). Men det finns naturligtvis också anledning att oroa sig när staten inte bryr sig om hur medborgarna mår. Vad som ofta glöms bort är riskerna med att inte låta en teknisk/vetenskaplig landvinning påverka våra beslut.

Baggini menar, helt riktigt, att det finns främst två problem med den positiva psykologins inflytande på den politiska processen: 1) det en ung vetenskap, vars resultat är kontroversiella, teoretiskt spekulativa och ofta undermåligt testade. 2) det en vetenskap som är fylld av värderingar: när vi säger oss studera ”välbefinnande” så använder vi oss av ett begrepp med moraliska och evaluativa konnotationer.

Kritiken handlar främst om riskerna med att använda lyckoforskning fel, eller paternalistiskt. Man ser dock sällan någon evidens för att välbefinnande som ett politiskt mål, och stöd i forskning för hur detta mål ska uppnås, skulle dra åt det hållet. Kritiken är istället ofta principiell. Oftast inriktar sig kritiken dessutom på den individfokuserade positiva psykologin – Risken är att vi sjukförklarar allt missnöje och fokuserar på psykologiska orsaker, snarare än sociala missförhållanden – och glömmer den sociala psykologin som undersöker större strukturella samband mellan samhälle och individuell lycka. Det finns inga entydiga implikationer om att det vore enklare, eller mer önskvärt, att förändra människors attityder än att ändra deras förhållanden. Tvärtom. Inom den individfokuserade forskningen ser man dessutom främst till de medialt sexigare resultaten som visar att vi missförstår vad som gör oss lyckliga, och att det inte är det som vi tror (pengar, framgång, ett annat jobb, ett större hus). Implikationen är att politiska styrmedel avser att skydda oss från oss själva, och det är då man blir nervös. Men forskningen visar inte att vi alltid missförstår vad som gör oss lyckliga, bara att vi gör det ibland, och att vi kan lära oss att känna igen när detta händer.

Det är naturligtvis utmärkt att det finns kritiker, och det är helt uppenbart att lyckoforskningen just nu upplever en guldrush, vars resultat missförstås, överutnyttjas och förvrängs. Men det är inget skäl att ignorera resultaten när vi överväger politiska och personliga beslut: det ger bara skäl att låta processen vara så öppen och välinformerad som möjligt.

David Brax

Läs dig lyckligare för under 100 kr

tisdag, januari 5th, 2010

 

Nu börjer äntligen självhjälpsböckerna baserade på lyckoforskningen släppas som pocket. Förutom Sonja Lyubomirskys ”Lyckans verktyg” finns nu även Tal Ben-Shahars ”Lyckligare ” som pocket. Tal Ben-Shahar undervisar i psykologi på Harvard och hans kurs i positiv psykologi var för några år sedan den mest populära kursen på hela Harvard.  I boken får man en hel del tips på hur man kan bli lyckligare men med en lite mer personlig prägel än den man får i ”Lyckans verktyg”. Båda böckerna tar sin utgångspunkt i lyckoforskningens resultat och ger konkreta tips på hur rönen kan omsättas i praktik. Lyubomirsky är dock lite mer vetenskaplig i sin framtoning och innehåll viket gör att de kompletterar varandra på ett bra sätt. För mindre än hundra kronor finns alltså goda chanser att bli lyckligare! 🙂

Lyckligare: http://www.prisjakt.nu/bok.php?p=1045168

Lyckans verktyg: http://www.prisjakt.nu/bok.php?p=1090205

Filip Fors (www.filipfors.se)

Gott nytt år

fredag, januari 1st, 2010

Duschade, tvättade håret, stoppade rena lakan i sängen och en ren näsduk i fickan. Sedan åt jag ett äpple – den som äter ett äpple före frukost på nyårsdagens morgon försäkrar sig om god hälsa säger gammal folktro — och gick för att möta det nya året.

Började dagen med att kasta tärning, man har väl läst hur Ingmar Bergman gjorde varje morgon. Mina tre tärningar av ben är inköpta på Sigtuna museum. Jag bestämde att om jag kastade tärningarna sju gånger denna nyårsdag — sju är ändå ett magiskt tal — och det blev mer än tre sexor skulle 2010 komma att bli ett bra år.

Jag fick sex sexor. Nu är jag full av förtröstan. Människan är sin egen lyckas smed, inte sant. Tack vare forskarna inom positiv psykologi vet vi nu hur vi kan påverka det egna välbefinnandet. Min egen nyårsföresats är att göra mer för andra människor, det kommer också att ha effekt på mitt välbefinnande.

Jag har tidigare sett uppgiften att uttrycket ”Var och en är sin egen lyckas smed” är tillskrivet Sallustius. Under julhelgen läste jag Michel de Montaignes Essäer, den första boken. Där får man veta att det som på latin heter Faber est suae quisque fortunae har Appius Claudius Caecus (omkring 340 f Kr–273 f Kr) som upphovsman och denne är citerad i Sallustius verk Epistula ad Caeserem senem de republica. Det var Appius Claudius Caecus som byggde den berömda vägen Via Appia ut från Rom och han byggde även den första akvedukten i Rome, Aqua Appia.
Görel Kristina Näslund 1243518_christmas_tree_decorations_apple