Archive for the ‘Filip Fors’ Category

#70: Så påverkar mångkulturen ett lands välmående

tisdag, december 12th, 2017

I avsnitt 70 av På Tal om Lycka tar Ludvig & Filip upp ett lite mer kontroversiellt ämne: Mångkultur. Vilken påverkan har det på välmåendet hos en befolkning?

Några punkter i programmet:

  • Varför finns det så lite studier om hur mångkulturen påverkar oss?
  • Vad visar de studier som genomförts? Är mångkultur bra eller dåligt för lyckan i ett samhälle?
  • Hur påverkas välmående hos de personer som invandrat?

Trevlig lyssning!

Den svenska ensamheten

fredag, augusti 14th, 2015

ensamhet

 

Tidigare i sommar publicerades min och Bengt Brüldes analys av ensamhet och välbefinnande i dagens Sverige. Studien finns att läsa här.

Några av våra resultat:

– Beroende på vilket mått på ensamhet som används kan mellan en halv miljon till en miljon av svenska folket betraktas som ensamma. Ensamheten är generellt mer utbredd bland män, låginkomsttagare, arbetslösa och storstadsbor. Vidare, personer som är inåtvända, emotionellt instabila, antagonistiska och impulsiva är mer ensamma än utåtriktade, emotionellt stabila, vänliga och samvetsgranna personer.

– Jämfört med andra Europeiska länder är andelen ensamhushåll i Sverige hög men övriga mått på ensamhet; låg umgängesfrekvens, avsaknad av en nära vän och ensamhetskänslor, visar sig vara lägre i Sverige jämfört med de flesta andra Europeiska länderna. Generellt är svenskarna således inte ett speciellt ensamt folk (jämfört med andra Europeiska länder).

– Ensamhet kan både vara objektiv (t.ex. att bo ensam, vara singel eller ha en låg umgängesfrekvens) och subjektiv (upplevelsen av att sakna socialt stöd eller intimitet). Våra analyser pekar på att den subjektiva ensamheten slår hårdare mot välbefinnandet än den objektiva ensamheten. Speciellt problematisk är den sociala subjektiva ensamheten, d v s att uppleva att man saknar nära relationer till vänner och familj. Den subjektiva sociala ensamheten uppvisar betydligt starkare samband med låga välbefinnande nivåer än den subjektiva emotionella ensamheten (att uppleva att man saknar en intim kärleksrelation).

 

Källa:

Brülde, Bengt & Fors, Filip (2015) Den svenska ensamheten: Om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande i Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

 

Filip Fors (www.filipfors.se)