Archive for the ‘Lyckotest’ Category

Dopamin kan göra dunderverk

tisdag, augusti 2nd, 2011

Dopamin

En av mina amerikanska vänner berättade nyligen att han ökat sin generella lyckonivå från ca 7 till 8.5/9 genom att dagligen ta drogen Amineptin. Drogen är helt laglig här i USA även om det inte är lagligt att sälja den. Bieffekterna är i princip obefintliga. Det enda min kompis upplevt var någon slags spontanorgasm som uppstod en gång och varade i ca 5 sekunder.

Drogen var tänkt att användas för att bota depression och ett flertal studier visar på lyckade resultat. Amineptin, som började  säljas i Frankrike redan 1978, produceras dock inte längre och i Sverige är den narkotikaklassad och får endast användas i medicinskt syfte.

Välbehagskänslan uppkommer genom att den hämmar återupptaget av dopamin som är en av de viktigaste signalsubstanserna i det centrala nervsystemet.

I två dagar har jag testat drogen för att uppleva dess effekt. Den första dagen tog jag 100 milligram som jag placerade under tungan. Detta för att den lättare skulle kunna nå fram till blodkärlen och därigenom uppnå en snabbare effekt. Det jag upplevde var att jag fick lite mer energi samtidigt som en viss välbehagskänsla uppnåddes.

Andra dagen tog jag 150 milligram och uppnådde då en betydligt större effekt. Lite för stor faktiskt. Det kändes lite som om nån kittlade mig innifrån och jag upplevde att jag hade svårt att sitta still. Effekten avtog inte förrän efter flera timmar, men till slut infann sig en viss känsla av välbehag.

Jag tycker det är bra att vi har lagar emot vissa typer av droger eftersom flera av dem på sikt kan ge allvarliga skador och skapa ett missbruk. Samtidigt tycker jag det är tråkigt att samhället hindrar icke-deprimerade människor från att ta droger som skulle kunna öka deras lyckonivå väsentligt. Så många fler hade kunnat må så mycket bättre om vi inte såg droger som någonting fult och onaturligt som bara ska användas i undantagsfall. Staten borde också satsa på och uppmuntra till forskning kring preparat som kan öka lyckonivån hos befolkningen, både hos deprimerade och hos icke-deprimerade.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om lyckalyckoforskning, dopamin och droger.

Ludvig Lindström

Testa dig på lyckokompassen!

torsdag, september 2nd, 2010

Svenska dagbladet och Psykologifabriken lanserar idag en lyckokompass, där ens val i olika vardagssituationer analyseras ur ett lyckoperspektiv. Testa och sprid!

Det kan vara svårt att helt kunna skriva under på svarsalternativen, men välj de som ligger närmast dig. Förvänta dig heller ingen övergripande analys på slutet.

Göran Hådén