Archive for the ‘Lycka och arbete’ Category

Kurser och föreläsningar hos Global Happiness Organization

torsdag, februari 18th, 2016

Här på lyckobloggen delar vi med oss av positiva nyheter från hela världen, och även nyheter från Global Happiness Organization.

Inom vår organisation finns flera eldsjälar som brinner för lycka och personlig utveckling. Vissa skriver, vissa forskar, vissa anordnar evenemang och vissa föreläser. De flesta är överens om att välmående är viktigt att prata om och arbeta för, och därför vill vi nå ut med vår kunskap till så många som möjligt. Allt för att göra världen lite bättre varje dag.

Våra senaste nyheter är våra senaste kurser. Olika företag och organisationer ber om skräddarsydda föreläsningar och utbildningar, vilket i sin tu fyller på vårt arkiv med färdigställda kurser av hög kvalité. Nu vill vi dela med oss av vårt arkivs innehåll till er, och vi hoppas på att nå ut till fler och fler som vill öka sin livskvalité.

Alla våra kurser finner du under ”Lyckokurser” eller genom att klicka här!

 


 

 

Sabina Renck, Psykologisk Coach, föreläsare och lyckoexpert

Tio sätt att köpa lycka

torsdag, januari 1st, 2015

Max G köpfritt

Flest prylar när hen dör vinner? Nej, forskning visar att materialistiska värderingar inte är något bra recept för lycka. Ju mer du vill äga allt, desto mer äger allting dig och ting tar tid.

Men om pengarna används på rätt sätt så går det faktiskt att öka sitt välbefinnande med pengar, även om man har sina grundbehov tillfredsställda.

Övergripande så bör ett eventuellt överflöd av pengar ses som en bonus som används långsiktigt och till lagom dos av rätt sorts upplevelser, till att dela med sig och till att lönearbeta mindre.

Vanföreställningen att mer är samma sak som bättre är direkt skadlig. Forskning visar till och med att hög lön ofta ger sämre utfört arbete. Däremot ökar prestationen om anställda eller idrottslag får pengar att spendera på varandra.

Det är helt enkelt roligare att ge än att få. Dock oklart om detta faktum skulle kvarstå om vi tog konsekvenserna av det på så sätt att den som ger en gåva tackar istället för tvärtom… 🙂

Folk köper med pengar de inte har...

TIO SÄTT ATT KÖPA LYCKA
Dessa tips är inte rangordnade och baseras lyckoforskning.

1. TRYGGA DINA GRUNDBEHOV
Det enklaste sättet att köpa lycka är förstås om du inte har dina grundbehov tillfredsställda. Det finns exempel på människor som förmår hålla humöret uppe oavsett omständigheter, men det är förstås betydligt enklare om du har mat i magen, tak över huvudet och nödvändiga mediciner.

2. TRYGGA DIN FRAMTID
Investera i sådant som stärker din förmåga att klara kommande kriser som kan hota dina grundbehov. Se till att vara skuldfri och ha en ekonomisk buffert. Små marginaler stressar och gör det svårare att agera långsiktigt. Öka inte dina utgifter även när du kan, för det är mycket svårare att sedan sänka utgifterna igen vid behov. Närma dig frivillig enkelhet.

3. KÖP LAGOM DOS AV RÄTT SORTS UPPLEVELSER
Lagom kan till exempel handla om att köpa massage ibland och mer sällan mer extrema upplevelser som bungeejump. Vad som är rätt för dig känner du själv. Harmoni är ett bra ledord till vardags, men åtminstone en gång i veckan bör du våga kliva ur din bekvämlighetszon.

4. JÄMFÖR DIG INTE MED STJÄRNOR
För vems skull köper du ännu ett nytt modeplagg? Jaga inte ouppnåeliga ideal du möter i media och reklam. Det kommer alltid finnas någon att vara avundsjuk på, så sluta jämför dig med andra – särskilt kändisar. Skillnaden är avgörande mellan att vara lyckad eller lycklig. Tänk noga efter vad som verkligen spelar roll för just dig och fokusera på den konsumtion som behövs för det. Undvik distraherande reklam så här.

5. MINSKA NEGATIV STRESS
För många människor är maskiner som bilen inget som totalt sett sparar tid – tvärtom. Däremot kan du köpa dig tid genom att korta din arbetstid om du vill och kan. Mindre negativ stress ökar utrymmet för fler genomtänkta val som kan minska stressen ytterligare och så vidare i en positiv spiral.

6. FÅNGA DAGEN
Så länge du har råd med dina nödvändiga utgifter, så är det bättre att göra många mindre inköp som förgyller vardagen, än att spara till något stort, eftersom vi vänjer oss snabbt vid det mesta. Det innebär också att det ofta är bättre att jobba mindre varje dag, än att jobba slitsamt mycket och sedan ta en så lång semester att du hinner bli rastlös.

7. SE FRAM EMOT UPPLEVELSER LÄNGRE
Se till att du alltid har varierade upplevelser att se fram emot både på kort och lång sikt. Men boka inte upp dig för så mycket att du inte hinner njuta av upplevelserna innan och efter. Köp upplevelser som konsertbiljetter lång tid innan, så att du kan se fram emot upplevelsen längre.

8. GRÄSET ÄR SÄLLAN GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN
Upptäck smultronställen i din närhet och var närvarande här och nu med alla dina sinnen. Det kan vara minst lika givande som att flyga till Thailand.

9. STÄRK LOKALSAMHÄLLET
Dyra saker som sällan används kan vi inte bara istället hyra och köpa begagnat, utan även äga tillsammans med grannarna. Delandets ekonomi stärker sociala relationer, ökar tryggheten och sparar pengar och miljö.

10. GE
Skänk pengar till vänner, främlingar och välgörenhet. Summan spelar nästan ingen roll för känslan av själva givandet. Du kan använda den här listan över vilken välgörenhet som är mest effektiv.

Det går alltså att köpa lycka till en viss gräns, men generellt sett är inte pengar så avgörande för lyckan. Det enskilt bästa lyckoknepet verkar fortfarande vara skicklig meditation och det tålamod som krävs för att bli riktigt bra på det kan du än så länge inte köpa för pengar.

Göran Hådén

Medkänsla är kul!

måndag, maj 30th, 2011

Hur blir man världens lyckligaste? Chade Meng Tan från Google berättar i det här TED-talket om Mattieu Richard, även kallad ”världens lyckligaste man”, i iallafall den lyckligaste mannen som någonsin studerats vetenskapligt. Richard (som jag nämnt i detta tidigare blogginlägg) är inte bara buddhistisk munk, utan även forskare inom kognitiv neurovetenskap. Ett antal studier har funnit starkt samband mellan positiva sinnestillstånd och aktivitet i vänster pre-frontala cortex, i motsats till aktivitet på motsvarande högersida som relaterats till negativa sinnestillstånd och depression. Man scannade Richards hjärna när han utövade medkänsla meditation (även kallad loving-kindness eller metta). Mätvärdens med fMRI där relativ aktivitet i vänster pre-frontala cortex mättes i jämförelse med höger pre-frontala cortex är det högsta som någonsin påträffats, forskarna trodde först att det var något fel på fMRI maskinen.

Vad är hemligheten? Chade Meng Tan från Google talar om forskning om medkänsla och ledarskap, och varför han ser Google som ett ”medkännande företag”. Han beskriver medkänsla som ett roligt framgångskoncept som kan tränas upp och som han tror kan bidra till både inre frid och världsfred. Han påstår att genuin medkänsla är inte bara är ett sympatiskt karaktärsdrag, det är det lyckligaste tillståndet man kan tänka sig. Tillsammans med sina kollegor på Google så har han utarbetat ett program för ledarskap och ”self-mastery” baserat på forskning om mindfulness, medkänsla och personlig utveckling. Jag tycker att Meng Tans TED-Talk lägger fram otroligt inspirerande idéer om hur mindfulness och business kan länkas samman. Vad tycker du?

Källor:
Davidson et al. (2008) Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise, PLOS ONE

Davidson et al. (2009) BOLD signal in insula is differentially related to cardiac function during compassion meditation in experts vs. novices. Neuroimage

Collins. J. (2001) Good to Great, William Collins

Anna Gordh Humlesjö

Kommunal ledningsgrupp utbildade i Lycka och Positiv Psykologi

lördag, juni 19th, 2010

Jag blev under våren kontaktad av socialchefen i Skara Kommun som ville att hennes 39 chefer som i sin tur är ansvariga för över 700 anställda ”i högre grad ska känna och förstå att de påverkar och kan påverka andra människor och Skara mot en positiv riktning”.

Untitled-1

Lyckoaktivist.se och Sveriges Akademiska Coacher handplockade relevanta delar från den positiva psykologin och formade ett par kursdagar som förhoppningsvis förverkligar detta mål och genomförs fram till december 2010.

Kursen består av relevanta vetenskapsrön och exempel på organisationer som framgångsrikt integrerat forskningen, diskussioner/övningar/workshops samt pedagogiskt formade verktyg för att

  • öka Inre Motivation,
  • skapa Flow för sig själv och andra i arbetet,
  • arbeta med sina och andras styrkor i arbetsuppgifter,
  • hantera fokus, förväntningar och självuppfyllande profetior,
  • jobba med positivt ledarskap och förändring.

bild

Cheferna fick under första dagen, förutom en djupdykning i Lycka, positiv psykologi, Flow och Inre Motivation, en uppmaning om att i sin arbetsgrupp utföra en hemlig lyckoaktion mot andra avdelningar inom förvaltningen.

Med den första spännande dagen genomförd och 100% Nöjda/Mycket Nöjda deltagare hoppas jag att vi kan skapa en känsla av att de kan påverka sin och andras situation med en verktygslåda från lyckoforskningen. Fortsättning följer..

Erik Fernholm

Lyckoaktivist.se

Är vi lyckligare på jobbet?

torsdag, maj 27th, 2010

work-stress

Enligt tidningen Chef visar en ny studie från Eurofond att vi är gladare på jobbet än i hemmet. Mycket märkligt eftersom alla tidigare studier av momentant välbefinnande under olika aktiviteter visat att människor i genomsnitt mår sämre på jobbet än i hemmet. Något verkar lurt. Om man tittar på Eurofonds studie förstår man varför. De har redovisat det vanliga sambandet mellan arbetslöshet och livstillfredsställelse, där arbetslösa är mindre nöjda med livet än personer i förvärvsarbete. Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att människor är lyckligare på jobbet än på fritiden.

Tidigare studier har ju visat att den huvudsakliga förklaringen till varför arbetslösa är missnöjda med livet beror på sociala normer och att de värderar sitt liv som sämre trots att de mår ungefär lika bra i vardagen som personer med ett förvärvsarbete. Vidare, bland de som jobbar är välbefinnandet systematiskt högre under helger och kvällar, inte under arbetstiden.  För en genomgång av några tidigare studier se: http://www.lyckobloggen.se/?p=1580 och http://www.lyckobloggen.se/?p=1303

Filip Fors

Varsågod, en flOw-upplevelse ifall det faller i smaken!

onsdag, maj 26th, 2010

Bild 1

Forskningen om välmåendet och optimala tillstånd har lett till formulerandet av vad vissa* kallar det ultimata tillståndet; Flow.

Mihály Csíkszentmihályi (uttalas Cheek-Sent-Me-High) myntade begreppet i sin bok, Flow: The Psychology of Optimal Experience, nästan tio år innan positiv psykologi grundandes som fält. Mihály är en god vän och samarbetspartner med M. Seligman och tillsammans är de två av de mest inflytelserika personerna inom området.

Några tumregler för att uppleva Flow:

  • Balansera din upplevda kontroll med utmaningen
  • Organisera så du har tydlig, förståelig och direkt feedback på dina handlingar
  • Se till att ha tydliga mål
  • Respektera ditt flow – låt inget störa dig och undvik multi-tasking

Når du tillståndet så väntar en förvriden tidsuppfattning, avsaknad av självreflektion och kroppsliga begär m.m.

Ovanstående riktlinjer är vitala för att vi ska bli slukade av, och engagerade i, vårt arbete. Företag runt om i världen, och här hemma (t ex Green Cargo & Ericsson), arbetar aktivt med att forma arbetsuppgifter för att öka Flow, ofta med häpnadsväckande goda resultat – som att gå med vinst för första gången på 125år för Green Cargo. Något som ledningen sagt berodde delvis på integreringen av Flow i arbetet.

En vanlig missuppfattning kring Flow är att det innebär någon typ av konstruktiv eller moraliskt positiv handling – Csíkszentmihályi menar istället att tillståndet kommer oavsett om handlingen är destruktiv eller konstruktiv; en musiker likväl en inbrottstjuv upplever det. Hur man interagerar med omgivningen är orsaken till Flow, inte om handlingen ses som bra eller dålig.

Är du sugen (och har tid) att tappa bort dig i Flow så kör hårt! Testa flOw – ett gratis spel utvecklat speciellt för att skapa just det tillståndet!

(VARNING angående flOw: Tidsuppfattningen kan bli så pass förvriden att du råkar fastna utan att veta om det!)

Detta inlägg är en liten del av den kurs Lyckoaktivist.se håller för arbetsgrupper och privatpersoner intresserade av positiva resultat i arbetet och livet genom tillämpning av verktyg från positiv psykologi och lyckoforskningen.

Erik Fernholm

Lyckoaktivist.se

*Csíkszentmihályi, M (1997). Finding flow: The psychology of engagement in everyday life. New York: Basic Books.

*Csíkszentmihályi M., & Hunter, J (2003). Happiness in everyday life: The uses of exerience sampling. Journal of Happiness Studies, 4, 185-199.

Långtidsarbetslösa upplever INTE ett lägre välmående i vardagen?

torsdag, mars 25th, 2010

Ett av de mest stabila resultaten i lyckoforskningen är arbetslöshetens negativa effekter på livstillfredsställelsen. Arbetslösa är i genomsnitt betydligt mindre nöjda med livet, det säger sig heller inte vara lika lyckliga som människor som har ett förvärvsarbete. Grafen nedan visar även att arbetslösa män i Tyskland i genomsnitt inte har anpassat sig till arbetslöshet fem år efter att de blev arbetslösa. Förvärvsarbetet har med andra ord en stor betydelse för hur människor i allmänhet värderar sitt liv.

unemployment

Man kan fråga sig om grafen ovan även är representativ för de arbetslösas välmående i vardagen? I en ny tysk studie försökte man undersöka den frågan. Två grupper intervjuades, personer med ett förvärvsarbete och personer som varit arbetslösa under en längre tid ( i genomsnitt ca 4 år). Sammantaget fick över 1000 individer noggrant fylla i vilka aktiviteter de ägnat sig åt under dagen, hur lång tid de ägnade sig åt varje aktivitet samt hur intensivt de upplevde olika positiva och negativa känslor vid aktiviteterna. Vid sidan om detta fick intervjupersonerna även bedöma hur nöjda de var med livet. Som väntat var de arbetslösa betydligt mindre nöjda med livet, på en skala mellan 0 till 10 var genomsnittet för de som arbetade 7,1 och för de långtidsarbetslösa 4,6. Tittar man på mängden positiva och negativa känslor de både grupperna upplevde under dagen fanns det dock inga skillnader. De summerade välmåendet var alltså lika högt för båda grupperna.

Förklaringen ligger i tidsanvändningen. Individer som förvärvsarbetar har högre välmående på kvällar och helger, men de arbetslösa kompenserar detta genom att ha roligare på vardagarna. Forskarna fann även något de kallar ”the saddening effect”, de flesta aktiviteter upplevs inte som lika njutningsfulla för de arbetslösa i jämförelse med den arbetande gruppen. Antagligen på grund av den positiva kontrasteffekt som ett arbete ger till olika ”fritidssysslor” samt tendensen till hedonisk anpassning. De arbetslösa ägnar mer tid åt njutningsfulla aktiviteter men ju längre tid man ägnar åt en rolig aktivitet desto tråkigare blir den. Tabellen nedan visar att de arbetslösa njuter mindre av nästan alla aktiviteter, såväl TV-tittande, som måltider, läsning och promenader. Men de njuter ändå mer av dessa aktiviteter än vad den arbetande gruppen njuter av arbetet. Summerar man dagen för de båda grupperna blir det i slutändan ingen skillnad i totalt välmående. Hur arbetslöshet påverkar individens lycka beror alltså på vilken typ av lycka man syftar på. För livstillfredsställelsen har det en starkt negativ effekt men för vardagsvälmåendet är betydelsen mycket mindre, studien tyder på att den kanske till och med är obefintlig för de flesta människor.

unemployment_affect
Källa: Knabe, Andreas, Raetzel, Steffen, Schöb, Ronnie and Weimann, Joachim. (2009) Dissatisfied with Life, but Having a Good Day: Time-Use and Well-Being of the Unemployed(April 1, 2009). CESifo Working Paper Series No. 2604.
—————————————————–

Filip Fors (www.filipfors.se)

Att bli lyckligare på jobbet

fredag, oktober 9th, 2009


Finding Happiness:
How To Be Happy At Work

Göran Hådén
goran.haden@globalhappiness.com