Archive for the ‘Nyheter’ Category

Intressant användning av lyckoforskning?

torsdag, september 12th, 2013

Idag skriver DN om att forskare i Storbritannien utvecklat ett verktyg för att läsa av stämningar i ett land genom att analysera känslorelaterade ord i Twitter-inlägg. En tänkbar användning av denna information, som nämns, är att det ska gå att upptäcka (och kanske förebygga) våldsamma upplopp.

DN ger tyvärr (vilket är alltför vanligt) ingen källa eller länk till projektet, men jag tycker att det låter som en intressant och annorlunda tillämpning av lyckoforskning. Större delen av lyckoforskningen är ju annars mest fokuserad på att mäta välbefinnande (och dess bestämningsfaktorer) för att man är intresserad av välbefinnandet i sig, men här rör det sig alltså istället om en mer instrumentell användning, där syftet verkar vara att förutsäga något annat fenomen (som förvisso kan ha effekter på folks välbefinnande).

Huruvida dessa prediktioner faktiskt fungerar är förstås en öppen fråga, men det går att dra paralleller till hur man inom epidemiologi har använt statistik över Google-sökningar för att förutspå exempelvis influensautbrott.

Om syftet däremot är att använda informationen för att mäta nationellt välbefinnande, så är metoden desto mer tveksam — dels för att urvalet inte är representativt och dels för att automatisk klassificering av känsloord med nödvändighet blir väldigt trubbig och okänslig för sammanhanget. Om detta har Filip skrivit om tidigare här på Lyckobloggen, men i det fallet gällde det Facebook och inte Twitter.

Martin Berlin

Nationella välbefinnandemått — Storbritannien visar vägen

fredag, juli 27th, 2012

För drygt ett år sedan började Office of National Statistics — Storbritanniens motsvarighet till Statistiska centralbyrån — att inkludera frågor om subjektivt välbefinnande i deras nationella socioekonomiska undersökning Annual Population Survey (APS). Detta är ett led i ett mer omfattande projekt som syftar till att utveckla nya (både objektiva och subjektiva) mått på det nationella välbefinnandet. Häromdagen släpptes en rapport med en översiktlig och lättfattlig genomgång av det första årets dataskörd. Projektet är fortfarande på experimentstadiet och rapporten uppmanar till och med folk att höra av sig om man har några synpunkter.

Ett urval av ca 165 000 (!) britter från 16 år och uppåt har fått svara på fyra frågor gällande livstillfredsställelse, meningsfullhet och huruvida de kände sig glada eller ängsliga under gårdagen:

• Overall, how satisfied are you with your life nowadays?
• Overall, to what extent do you feel the things you do in your life are worthwhile?
• Overall, how happy did you feel yesterday?
• Overall, how anxious did you feel yesterday?

Svaren har angetts på en skala mellan 0 (”not at all”) och 10 (”completely”). Tanken är att frågorna ska spegla olika perspektiv på välbefinnande — det evaluativa, det eudaimoniska och det affektiva. I praktiken visar det sig att de olika måtten ger en relativt samstämmig bild.

På det stora hela är britterna ett välmående folk. 76% procent uppger en livstillfredsställelse på 7 eller mer och motsvarande siffror för meningsfullhet och huruvida man kände sig glad under gårdagen är 80% och 71%. Å andra sidan upplever 7% av respondenterna, vilket inte är en obetydlig andel, en mycket låg livstillfredsställele (0-4). 22% uppger dessutom att de kände sig mycket oroliga under gårdagen (’6’ eller högre), även om jag personligen tycker att detta mått är lite svårare att tolka.

De flesta samband som presenteras i rapporten kommer inte som någon överraskning för den som är bekant med lyckoforskningen. Exempelvis finner man att gifta och samboende personer upplever högre välbefinnande än singlar, änkor och frånskilda; att låg självskattad hälsa och arbetslöshet är förknippat med lägre välbefinnande; att välbefinnandet är u-format över livscykeln; och att könsskillnaderna är små eller obefintliga. Ett mindre dokumenterat samband gäller välbefinnande och (självrapporterad) etnicitet. Störst är skillnaden mellan vita och svarta — de förras livstillfredsställelse är i genomsnitt 0.7 skalsteg högre. Detta kan jämföras med en skillnad på ca 1 skalsteg mellan arbetande och arbetslösa, eller en skillnad på 0.3 skalsteg mellan de som blev intervjuade via telefon och de som blev intervjuade ansikte-mot-ansikte.

Ett frågetecken, som också nämns i rapporten, är i vilken mån självrapporterade svar är jämförbara mellan olika befolkningsgrupper, med tanke på tänkbara skillnader i uttryckssätt och normer. Den typ av mått som används har förvisso validerats i en rad psykologiska studier — vid en jämförelse av olika individer korrelerar självrapporterat välbefinnande t.ex. med benägenheten att le och andra personers skattningar. Mig veterligen fokuserar dock dessa studier på validiteten mellan individer, snarare än mellan grupper.

Framöver vore det även önskvärt om surveysvaren från APS kompletteras med välbefinnandemått baserade på andra metoder. Exempel på sådana mått är momentant välbefinnande (”här-och-nu”) och expertbedömningar av psykologer. ONS har tagit ett första viktigt steg, men på sikt tror jag att det krävs en ännu bredare ansats för att skapa riktigt slagkraftiga, policyvägledande indikatorer på subjektivt välbefinnande.

Vi får hoppas att Sverige följer Storbritanniens goda exempel och börjar ta tempen på folkets självupplevda välbefinnande. Motsvarigheter till välbefinnandefrågorna ovan skulle exempelvis kunna inkluderas i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Kanske är det fler än jag som tycker att det vore mer intressant med ökad kunskap om folks livstillfredsställelse, snarare än om deras svampplockarvanor och teaterbesök?

ONS-rapporten uppmärksammas även av The Economist.

Martin Berlin

Ett historiskt lunchdisco

torsdag, maj 31st, 2012

Idag har det skrivits historia med Lunchbeat. Man kan säga att Lunchbeat nått ”the next level”. Det som började i ett garage i centrala Stockholm för nästan två år sedan, som ett initiativ från grundaren Molly Ränge, har spritt sig som en löpeld genom världen, och nu fortsätter det att växa.

Vad är lunchbeat? Det är en timmes club där man dansar tillsammans mitt på dagen mellan kl. 12-13 exakt. I konceptet ingår tillgång till lunch som man kan äta innan eller efter, men det finns en viktig regel: Om det är ditt första Lunchbeat så måste du dansa, och om det är ditt 2:a, 3:e, 4:e Lunchbeat så måste du dansa. Ni fattar grejen, på lunchbeat dansar man. Lunchbeat i Stockholm sker på Kulturhuset med över 500 besökare varje gång, men det sker återkommande på ett dussintal andra orter i Sverige. När världspressen i form av t.ex. BBC & The Guaridans började få nys om det hela spred det sig ännu mer, nästa onsdag är det premiär i New York City.

Men vad som var så speciellt idag? Jo, att 15 olika platser i Europa arrangerade lunchbeat samtidigt, bland annat Paris, Berlin, Manchester, Istanbul, Stockholm och Göteborg. Vartenda event har även live-streamat via Bambuser så att de gick att vara med på eventen var man än befann sig. Jag var själv på plats i Göteborg och de var verkligen världens drag på dansgolvet.

Men vad har Lunchbeat med lycka att göra? Mitt på ljusa dagen, så dansar människor och har kul och skrattar tillsammans och får en kreativitets-boost som håller i sig långt efteråt. Om inte detta är en global lyckoaktion så vet jag inte vad som är det. Från ett positiv psykologiskt perspektiv så skulle man kunna kalla Lunchbeat för en ”mini-semester”, ett avsteg från vardagen där vi tar oss långt utanför ”boxen” och vänder upp och ned på rutiner och får helt nya perspektiv på hur det är möjligt att skapa välbefinnande i livet, mitt i en arbetsvecka.

Håller du med, kan man se lunchbeat som en lyckoaktion? Och är det något du skulle vilja vara med på?
Vill du veta mer, kolla in på Lunchbeat.org för att finna ett lunchbeat nära dig, där finns även länkar till filmerna från Bambuser.

Anna Gordh Humlesjö

Glädje i Skövde

onsdag, november 30th, 2011

lyckocoachSveriges Akademiska Coacher har under hösten inlett ett sammarbete med lokaltidningen Skövde Nyheter, för att sprida kunskap om lyckoforskning och positiv psykologi. Projektet som pågår just nu, går ut på att 5 deltagare från länet, under 8 veckor får ta del av olika övningar med utgångspunkt från Sonja Lyubomirskys bok Lyckans Verktyg. Det hela sker under vägledning av fyra Akademiska Coacher, och yes, jag är en av dem. (se bilden Benjamin Strandman, Linnea Molander, Tina Löfström och Anna Gordh Humlesjö)  Deltagarna i projektet får bland annat testa att bygga en “happiness-portfolio”  à la Barbara L. Fredrickson, tacksamhets dagbok och mindfulness. Det har verkligen varit otroligt kul att arbeta med projektet. Det slår mig gång på gång hur kraftfullt det är att skapa en liten enkel förändring i vardagen som leder till stor skillnad i upplevelsen av våra liv. Förhoppningsvis leder projektet även till att fler får upp ögonen för att vi aktivt kan skapa plats för glädje, engagemang och meningsfullhet  i vardagen. Det går att följa dokumentationen av projektet på Skövde Nyheters hemsida med nya reportage och krönikor varje vecka, sök på ordet ”lyckocoach”. Check us out;)

Anna Gordh Humlesjö

:) :) :) :) :)

onsdag, september 14th, 2011

Ett nytt program – Auto Smiley – gör att du kan få smileys automatiskt i din text varje gång du ler! Din eventuella webbkamera registrerar dina leenden och sedan är det kört… Kul för tjattar – kanske inte lika kul när seriösa texter ska skrivas under tidspress; fast då ler man väl å andra sidan inte så mycket? 🙂

Göran Hådén

Goda nyheter under det senaste dygnet

söndag, juli 24th, 2011

Planeten fortsatte att vrida sig runt sin axel som vanligt, med resultat att solen gick upp överallt på jorden. Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade.

Jorden välsignades med 340 000 helt nya ljuvliga människobarn. Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på jorden.

Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt. Hundratusentals nya, verkligt bra idéer kläcktes. Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet någon stund och vägrade att ge upp.

Hedda Waldenström

1, 2, 3, 4, 5
1
, 2, 3, 4, 5
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Skratta med Dalai Lama i helgen

måndag, april 11th, 2011

dalai lama - medel

Dalai Lama kommer till Sverige i veckan, det blir hans tionde besök hos oss (Info). På fredag 15/4 kommer han att besöka Stockholm och bland annat hålla ett föredrag för studenter på Södertörns Högskola med rubriken ”A Human Approach to World Peace”. Det blir även ett publikt event i Stockholm samma dag, samt i Lund på lördag 16/4. Samtalen kommer att handla om medmänsklighet, om Dalai Lamas engagemang för miljön och för de mänskliga rättigheterna, och sist men inte mist om lycka. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor direkt till Dalai Lama i Lund via facebook och det skall gå att se hans framträdande live på webben (ny länk) och Lars Winnerbäck och Johan Wester finns med på scen.  På måndag 18 april kommer han att ge en 4 timmar lång föreläsning om ”Mindfulness” och ”What life is all about” i Köpenhamn. Några utsända från Lyckobloggen kommer att vara där och rapportera.

Du kanske undrar vad Dalai Lama har med Lyckoforskning att göra? Svaret är: Faktiskt väldigt mycket! Boken Train Your Mind Change Your Brain av Sharon Begley handlar om forskningen kring neuroplasticitet, dvs. hjärnans förmåga att förändra sin struktur, inte bara genom upplevelser och fysisk aktivitet utan även direkt genom vad vi tänker. Boken beskriver hur Dalai Lama inte bara är en nyckelperson i världspolitiska sammanhang, han har även har ett brinnande intresse för vetenskaplig forskning. Han har spelat en aktiv roll i möjliggörandet av studier om lycka och meditation inom kognitiv neurovetenskap, mer specifikt kring sambanden mellan mentalträning och neuroplasticitet. Dalai Lama har även skrivit förordet till boken.

Han verkar ha riktigt skön humor, Dalai Lama. I den här video-clippet skämtar han om medkänsla och myggor och här är ännu ett clip där han svarar på 10 frågor från Times Magazine med ett lika smittande skratt. Vi ser fram emot att skratta med Dalai Lama live från Köpenhamn.


Anna Gordh Humlesjö

Ny sida med videoföreläsningar på bloggen

fredag, juni 18th, 2010

En ny sida med videoföreläsningar om lyckoforskning finns nu på bloggen i menyn till höger. Om du känner till fler föreläsningar om lyckoforskning som ligger ute på nätet så tipsa gärna om dessa så lägger jag upp dem på sidan.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Studie avslöjar lyckohormonet oxytocins mörka baksida

fredag, juni 18th, 2010

Lyckohormonet har en ond rackare i sig

Lyckohormonet oxytocin nämns ofta i positiva ordalag, vilket ju inte är så konstigt med tanke på att det skapar välbefinnande. Nu har forskare dock upptäckt en mörk baksida med hormonet. Vetenskapstidskriften Science publicerade i förra veckan en studie som visar att oxytocin stärker ens defensiva aggression gentemot personer som inte ingår i den egna gruppen.

Nedanstående är citerat ur en artikel i gårdagens Expressen där studien beskrivs mer i detalj:

Deltagarna i studien, som alla var män, fick spela en variant av fångens dilemma. Det är ett klassiskt spel inom den socialpsykologiska forskningen där spelarna hela tiden måste ta ställning till om de ska samarbeta eller inte. Den som är egoistisk kan å ena sidan skaffa sig större vinst, men riskerar samtidigt att förlora mer och att dessutom dra andra med sig i fallet.

Före spelomgångarna fick deltagarna en summa pengar var. De delades in i lag och lottades sedan till att inhalera antingen oxytocin eller verkningslös gas. Deltagarna som hade fått hormon agerade mer altruistiskt än de andra. De behöll mindre pengar för egen del och donerade mer till laget.

Men när spelreglerna sedan ändrades så att grupperna riskerade en större ekonomisk förlust började plötsligt det omvända att gälla. De som hade fått verkningslös substans fortsatte som tidigare, men de som hade fått oxytocin valde oftare ett drag där de tog pengar från utomstående grupper i syfte att minimera skadan för det egna laget.

Ludvig Lindström

Lyckokonferens gav pepp

torsdag, juni 10th, 2010

Vilken fantastiskt lyckad helg det blev! Lyckokonferensen på Högskolan i Skövde motsvarade verkligen mina förväntningar, både i kvalitén på föreläsningarna, i antalet deltagare (drygt 110 stycken) och gällande Lyckoverkstaden. Det bästa var dock, som vanligt, alla samtal och möten som jag upplevde med hopen av glada, intressanta och idésprutande människor.

Även om det var en intensiv helg med mycket förberedelser och planering gav konferensen en verklig energikick som gör att jag nu känner mig ännu mer peppad och motiverad i kampen för en lyckligare värld. Jag hoppas att alla andra som deltog känner likadant 🙂

Du kanske var en av dessa? I så fall får du gärna komma med både positiv och negativ kritik, så att vi kan göra ett ännu bättre jobb nästa år.  Och har du tips och idéer inför nästa års Lyckokonferens så mottages givetvis dessa tacksamt. Mer om Lyckokonferensen hittar du på www.charity.se.

Lyckobloggsläsare in action
Glad min i Lyckoverkstaden
Fler glada miner i Lyckoverkstaden
Handövning under ett seminarium

Ludvig Lindström