Archive for the ‘Lyckopodden’ Category

#73: Så väljer du yrke efter IQ

tisdag, januari 30th, 2018

I avsnitt 73 av På Tal om Lycka pratar Ludvig & Filip om hur ska man tänka för att få ett jobb som gör en lycklig:

  • Är det smart att plugga eller inte?
  • Hur mycket väger lön mot arbetsuppgifter och pendling?
  • Spelar personlighetsdrag och IQ in för vilket yrkesval man ska göra?
  • Testa din egen personlighet här: http://www.personalityassessor.com/ipip300/

Trevlig lyssning!

#72 Ojämlikhet i lycka?

måndag, januari 22nd, 2018

På tal om lycka rivstartar det nya året med ett brinnande avsnitt om ojämlikhet i lycka. Bland annat diskuterar vi följande frågor:

Är det rimligt att prata om orättvisa fördelningar av lycka?

Varför fokuserar vänsterrörelsen på ojämlikheter i makt och pengar snarare än i lycka?

Vad skulle hända om man vi använda lycka som rättvisans valuta istället för pengar?

Vilka grupper skulle bli vinnare och förlorare på en mer jämlik fördelning av lycka?

Mycket nöje!

#71 Hemlig gäst

fredag, januari 12th, 2018

I veckans avsnitt bjuder vi på en hemlig gäst i programmet.

Mycket nöje!

 

#70: Så påverkar mångkulturen ett lands välmående

tisdag, december 12th, 2017

I avsnitt 70 av På Tal om Lycka tar Ludvig & Filip upp ett lite mer kontroversiellt ämne: Mångkultur. Vilken påverkan har det på välmåendet hos en befolkning?

Några punkter i programmet:

  • Varför finns det så lite studier om hur mångkulturen påverkar oss?
  • Vad visar de studier som genomförts? Är mångkultur bra eller dåligt för lyckan i ett samhälle?
  • Hur påverkas välmående hos de personer som invandrat?

Trevlig lyssning!

#69 Att mäta lycka

måndag, december 4th, 2017

Hur mäter man lycka i forskningen? Kan man ha nytta av att mäta sin egen lycka? Hur gör man i så fall?

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip lyckomätning.

Mycket nöje!

#68 Politisk korrekthet

måndag, november 13th, 2017

I veckans avsnitt diskuterar Ludvig och Filip politisk korrekthet.

Några frågor som dyker upp i avsnittet:

  • Vad menar man egentligen med att någon är politiskt korrekt?
  • Är politisk korrekthet nödvändigtvis något dåligt eller kan det även finnas positiva aspekter av det?
  • Är människor i Sverige mer politiskt korrekta än människor i andra länder?

Mycket nöje!

#66 Tidspress leder till lägre välbefinnande? Intervju med Professor Tommy Gärling

måndag, oktober 23rd, 2017

Veckans avsnitt handlar om tidpress och vilken betydelse det har för välbefinnandet. Gäst är Tommy Gärling, seniorprofessor i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Mycket nöje!

#63 Lekfullhet på jobbet – Intervju med Samuel West

söndag, september 17th, 2017

Nytt avsnitt där vi intervjuar Samuel West om lekfullhet på jobbet. Förutom lekfullhet på jobbet och arbetsglädje berättar Samuel även mer om sitt senaste projekt: ”Museum of Failure”.

Läs mer om Samuel på: http://samuelwest.se/

Mycket nöje!

#56 KBT, vad är det?

onsdag, juni 7th, 2017

I dagens avsnitt intervjuar vi KBT-psykologen Björn Skude för att bli klokare på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Vad är KBT, hur används det och för vilka målgrupper passar KBT? Hur kan en typisk KBT-session se ut, och vilka modeller används? Dessa frågor diskuteras i avsnitt #56 av På Tal om Lycka.

Mycket nöje!

#55 Arbete eller Fritid? Vilket är viktigast för vår lycka?

onsdag, maj 24th, 2017

I dagens avsnitt av På Tal om Lycka berättar Filip om en ny svensk studie där man kartlagt hur svenska folket mår på arbetet och på fritiden samt vilka faktorer som hänger ihop med välbefinnande på jobbet respektive fritiden. Vi diskuterar även frågor som: Vad är viktigast, hur vi mår på jobbet eller hur vi mår på fritiden? Hur påverkar arbete och fritid varandra? Skulle man bli lycklig av att slippa jobba? Vilka faktorer gör arbetet och fritiden roligare?
Mycket nöje!